لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش مستند از جنگ خانه به خانه در شهر موصل عراق


جنگ برای تصرف دوبارۀ بخش غربی شهر موصل از گروه داعش، امروز نیز ادامه یافت. پس از شدت گرفتن این جنگ، شماری دقیق ملکی های کشته شده معلوم نیست. اما گروه های مدافع حقوق بشر هشدار داده اند که ممکن شمار تلفات ملکی، بلند باشد.

پس از یک روز توقف، عملیات بازپس گیری غرب شهر موصل از سوی نیروهای عراقی و ائتلاف بین المللی ضد گروۀ دولت اسلامی یا داعش، دوباره آغاز شده است.

این عملیات که در آن از حملات هوایی و توپخانه یی کار گرفته میشود، نشان دهندۀ شدیدترین مقاومت در برابر گروۀ داعش میباشد. اما با تشدید این عملیات، گروه های ناظر و مدافع حقوق بشر هشدار داده اند که با استفاده از حملات هوایی و توپخانه یی، شماری تلفات افراد ملکی نیز افزایش خواهد یافت.

در عین حال شبکۀ سکای نیوز بریتانیا، با نشر یک سلسله تصاویر مستند، عملیات نظامی خانه به خانه در موصل را به تصویر کشیده است.

جنگجویان گروۀ داعش از افراد ملکی منحیث سپر انسانی کار میگیرند و آنان را مجبور میسازند تا در منازل شان باقی بمانند. ملکی هایی که در حال فرار اند، به شبکه سکای نیوز گفته اند که گروۀ داعش تلاش داشت تا آنان را مجبور کنند که جنگجویان آن گروه یکجا بروند.

شبکۀ سکای نیوز گزارش داده است که شماری کثیری از ملکی ها هنوز هم در غرب موصل گیرمانده اند.

نیروهای عراقی و ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا، پس از تصرف مجدد بخش شرقی شهر موصل، عملیات بازپس گیری بخش غربی آن شهر را در ماۀ فبروری آغاز کرده است.

گزارش حاوی تصاویر مستند از جنگ موصل را، در اینجا مشاهده کنید:

XS
SM
MD
LG