لینک های دسترسی

Breaking News

مراسم مذهبی مسیحیان بعد از حملۀ مهلک در عراق


مراسم مذهبی مسیحیان بعد از حملۀ مهلک در عراق

مسیحیان عراق بعد از محاصرۀ مهلک یک کلیسا در بغداد که منجر به هلاکت 85 تن گردید، اولین بار مراسم مذهبی را به روز یکشنبه اجرا نمودند.

تعدادی از زایرین در حالی به کلسیای جوزیف گرد هم آمده بودند که محافظین امنیتی در خارج محوطه ایستاده بودند.

کلیسای کاتولیک روم در نزدیکی محلی قرار دارد که گروه مرتبط به القاعده به روز یکشنبه گذشته یک کشیش را هلاک ساخته و مواد منفجره را در داخل یک کلیسا انفجار دادند.

گروه مسمی به "کشور اسلامی عراق" خشونت بیشتر را علیه مسیحی مذهبان عراق تهدید نموده است، ولی تعدادی از مسیحیان میگویند آنها قصد فرار را ندارند.

یک خانم که در مناسک مذهبی اشتراک نموده بود میگفت که او ترس و بیم ندارد، و آنانیکه کشته شده اند، شهید میباشند.

XS
SM
MD
LG