لینک های دسترسی

Breaking News

کشته و زخمی شدن دهها نفر در نتیجه انفجارات در بغداد


کشته و زخمی شدن دهها نفر در نتیجه انفجارات در بغداد

مقامات عراقی می گویند که در نتیجه انفجار چندین بم در بغداد پایتخت کشور، حداقل 23 نفر کشته شده و دهها تن دیگر زخم برداشته اند.

مقامات گفتند که این انفجارات انتحاری بوده و یکی آن در مرکز بغداد در نزدیکی یک پوسته پولیس منجر به کشته شدن هفده نفر و بم دیگر در منطقه حُریه در شمال شهر منفجر گریده است.

در نتیجه انفجار بم در حُریه یک نفر کشته شده و دوازده نفر دیگر که عمدتا سربازان بودند، جراحت برداشته اند.

در جنوب بغداد نیز انفجار یک موتر بم گذاری شده منجر به کشته شدن سه نفر گردید، و انفجار بم کنار جاده در قسمت شرقی شهر بغداد دو نفر را هلاک ساخته و پنج تن دیگر را مجروح کرد.

این انفجارات به دنبال انفجاراتی به وقوع پیوسته است که به روز دوشنبه منجربه کشته شدن ده نفر و جراحت نزده تن دیگر گردیده بود.

XS
SM
MD
LG