لینک های دسترسی

Breaking News

قساوت های داعش در شرق افغانستان


گزارش ها حاکیست که صد ها تن در شرق افغانستان توسط داعش سربریده و یا هم حتی با مواد منفجره انفجار داده شده اند.
گزارش ها حاکیست که صد ها تن در شرق افغانستان توسط داعش سربریده و یا هم حتی با مواد منفجره انفجار داده شده اند.

تندروان وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در این اواخر کنترول بعضی از مناطق را در شرق افغانستان از نزد طالبان بدست گرفته اند و قرار گفته های مردم خشونت های تکان دهنده را در آنجا انجام داده اند.

عبدالمالک یکی ازباشندگان ولایت ننگرهار تصویر پسر کشته شده خود را به یاد او با خود حمل میکند. جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی پسر پانزده ساله او را کشته اند. او گفت "پسر من رفت تا از کوه چوب را با خرش بیآورد. او نوجوان بود. آنها بر سینه اش سه مرمی شلیک کردند. نام اش خالد بود. "

صد ها تن دیگر در شرق افغانستان توسط این گروه خشن، سربریده و یا هم حتی با مواد منفجره انفجار داده شده اند.

کشته شده ها مشمول بر سران قومی، منسوبین نیروهای امنیتی، آنانیکه با این گروه مخالفت ورزیده اند، و گاهی افراد ملکی بودند.

یکی از شاهدان عینی خشونت که خودش نیز با خطر سربریده شدن مواجه گردیده است است از افشا شدن هویت اش هراس دارد.

گروه دولت اسلامی او را متهم به همکاری با پولیس سرحدی کرد. آنها او را بردند و او را مجبور ساخت تا کالای نارنجی بپوشد. به مجردیکه آنها برای سربریدن او آمادگی میگرفتند، مردم محل، پیرمردان و پیر زنان، مداخله کردند و به جنگجویان این گروه را گفتند که او یک طفل بود و چرا سر اورا می بریدند؟

او گفت "آنها مرا رها کردند و دیگران را که در آنجا بوند کشتند. بعضی از آنها را با مواد منفجره انفجار دادند، برخی از آنها را سربریدند و بعضی از آنها را با شلیک گلوله کشتند."

یکی از خانواده های که مجبور به ترک خانه و فرار شده است میگوید که آن خشونت گروه دولت اسلامی را از نزدیک تجربه کرده است. یکی از اعضای این خانواده سر بریده شد.

بعد از سر بریدن، گروه دولت اسلامی انکار ورزید تا مرده را تا زمانیکه در بدل آن خانوادۀ مقتول پول پرداخت نکرده تسلیم دهد.

گروه دولت اسلامی برای بدست آوردن پول از خانواده ها راه دیگری را یافته بودند. آنها پدر شخص کشته شده را دستگیر کرده و تهدید میکردند که سر او را می برند. درنتیجه آن خانواده پول پرداخته اواز منطقه فرار میکرد.

وحشیگری این گروه بدتر از هر آنچه است که مردم این مناطق قبلاً تجربه کرده اند. مردم محل میگویند که طالبان در مقایسه با آنها اهلی تر هستند.

XS
SM
MD
LG