لینک های دسترسی

Breaking News

داعش آثار باستانی شهر پالمیرا را آسیب جدی رسانده است


آرشیف: ستون های مکعب شکل سنگی موسوم به تتراپیلون بیشترین آسیب را متحمل شده اند
آرشیف: ستون های مکعب شکل سنگی موسوم به تتراپیلون بیشترین آسیب را متحمل شده اند

در عملیات باز پس گیری شهر پالمیرا، قوای هوایی روسیه حکومت سوریه و متحدین آنرا حمایت هوایی کرد. در نهایت حکومت سوریه به حمایت هوایی روسیه، توانست گروه های جهادی را از شهر باستانی پالمیرا که در فهرست میراث های جهانی یونسکو قرار دارد، از این منطقه بیرون رانند.

تصرف مجدد شهر پالمیرا دو ماه پس از آن صورت گرفت که گروه های جهادی به صورت ناگهانی این شهر را به تصرف خود در آوردند.

در شش سال گذشته، این دومین بار است که شهر باستانی پالمیرا به تصرف حکومت سوریه و ملیشه های متحد آن آمده است.

مقامات آثار باستانی گفته اند که ستون های مکعب شکل سنگی موسوم به تتراپیلون که در شهر باستانی پالمیرا موقعیت دارند، آسیب جدی دیده اند و از جمله ۱۶ ستون سنگی مکعب شکل، فقط چهار آن هنوز هم ایستاده است.

دائل عفیان، یکی از مقامات آثار باستانی گفته است که "دهشت افگنان" ستون های باستانی را منفجر دادند و به این ستون ها آسیب جدی رساندند.

امابه گفتۀ عفیان، شماری از این ستون ها که حال زمین گیر شده اند از بین نرفته اند و با استفاده از تکتیک های محافظه کارانۀ مدرن می توان آنرا دو باره اعمار کرد.

XS
SM
MD
LG