لینک های دسترسی

Breaking News

تجلیل از روز زمین در بعضی قسمت های اسرائیل


تجلیل از روز زمین در بعضی قسمت های اسرائیل
تجلیل از روز زمین در بعضی قسمت های اسرائیل

فلسطینی ها روز چهارشنبه سی ام ماه مارچ در بعضی قسمت های اسرائیل راه پیمائی نموده تا از اعلان حکومت اسرائیل در سال ۱۹۷۶ مبنی بر سلب مالکیت سرزمین عربی در منطقه گلیلی یاد بود به عمل آورند که منجربه به تظاهرات و راه پیمایی های عظیم گردید.

در زد و خورد هایی که در آن زمان بین قوای امنیتی اسرائیل و عرب های اسرائیلی صورت گرفت شش عرب اسرائیلی کشته شدند. از آن زمان تا کنون از تاریخ سی ام ماه مارچ به نام روز یاد بود عرب های اسرائیلی یاد آوری بعمل می آید.

هنین زایبی یک عرب اسرائیلی ِ عضو پارلمان می گوید:

"ما یاد بود روز زمین را براه انداخته ایم، ما رویداد های گذشته را یاد آوری نمی نمائیم، بلکه عملیات فعلی پولیس اسرائیل جهت سلب ملکیت و مبارزه بر علیه حضور فلسطینیان در اسرائیل را یاد آور می شویم. اسرائیل به غصب ملکیت ها ادامه داده است، شهر ها و قریه جات را به قیمت حضور عرب ها اعمار می نمایند."

برای یاد بود از این روز هزاران باشنده این منطقه بیرق های فلسطینیان را به احتزار در آورده و شعار های ضد اسرائیلی فریاد می دادند.

XS
SM
MD
LG