لینک های دسترسی

Breaking News

رد درج داستان عاشقانه یهودی-عربی در نصاب درسی اسرائیل


اسرائیل شامل کردن یک رمان درمورد رابطه عاشقانه بین یک زن یهودی و یک مرد فلسطینی را در نصاب درسی مکاتب لیسۀ آن کشور رد کرده است.

قرار گزارش، اسرائیل نگران است که این داستان ممکن به تشویق ازدواج بین یهودیان و غیریهودیان بیانجامد.

مخالتف با گنجاندن کتاب موسوم به «زندگی مرزی» که سال گذشته پخش شد، غوغایی را در اسرائیل ایجاد کرده و منتقدین، حکومت را به سانسور متهم کرده است.

این رویداد نخست توسط روزنامه «ها آرتص» گزارش شد و در بیانیه ای که از سوی وزارت معارف اسرائیل به خبرگزاری اسوشتدپرس پنجشنبه ارسال شده، تایید شده است.

این وزارت گفته است که هیاتی علاوه کردن داستان «زندگی مرزی» را بحث کرد و در مخالفت به گنجاندن درج آن نصاب درسی کتابهای خواندنی تصمیم گرفتند.

رسانه های اسرائیلی گزارش داده اند که معلمین گنجاندن آن را در فهرست کتاب های خواندنی شاگردان تقاضا کرده اند.

منبع: خبرگزاری اسوشتدپرس

ترجمه: محمد احمدی

XS
SM
MD
LG