لینک های دسترسی

ختم دور اول مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطینییان


رهبران اسراییل و فلسطینیان دور اول مذاکرات مستقیم صلح را به پایان رساندند، و اکنون آنها شاید با مخالفین در منطقه مواجه گردند.

شورشیان فلسطینی این مذاکرات را رد نموده تعهد کردند که به حملات بر اسراییل ادامه خواهند داد.

یک سخنگوی جناح راست گروه حماس که باریکه غزه را کنترول مینماید میگوید، سیزده گروه شورشی، نیرو های شان را متحد ساخته اند تا حملات جدی تری را علیه اسراییل بشمول بم گزاری های انتحاری به راه اندازند.

شورشیان حماس مسؤولیت دو حمله این هفته در ساحل غربی رود اردن را به عهده گرفته اند.

در عین زمان رادیوی اسراییل از قول یک عضو حزب لکود بنیمن نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل گزارش میدهد که گفته است آقای نتن یاهو در جستجوی دریافت یک راه حل منصفانه در مذاکرات می باشد.

گیلاد ایردان وزیر کابینه اسراییل میگوید صدراعظم اسراییل در حالی که در جستجوی راه حل فلسطینیان میباشد، تا حد امکان مناطق ساحل غربی رود اردن را منحیث قلمرو خود نگهمیدارد.

XS
SM
MD
LG