لینک های دسترسی

Breaking News

ایوانکا ترمپ تجارت لباس خود را بست


ایوانکا ترمپ بحیث مشاور رئیس جمهور در قصر سفید کار میکند

ایووانکا ترمپ بعد از حدود یک و نیم سال از گذشت اداره رئیس جمهور ترمپ، تصمیم گرفت تا تجارت تولید لباس خود را مسدود سازد.

برند ایوانکا ترمپ لباس های زنانه را برای مغازه های زنجیره ای امریکا همچو نوردستروم عرضه میکرد. بعد از آغاز کار پدرش، ایوانکا بحیث مشاور درقصر سفید همکاری میکرد، به همین دلیل حفظ حفظ این تجارت برایش دشوار شده بود واز جانب دیگر با انتقاداتی نیز روبرو شده است.

ایووانکا ترمپ روز سه شنبه در اعلامیه که نشر شد، اعلام کرد که تجارت اش را تجدید نمیکند، و میخواهد به کارش در قصر سفید متمرکز باشد.

یکی از مالکین مغازه ای در توکیو که لباس های برند ایوانکا ترمپ را بفروش میرساند، از تصمیم دختر رئیس جمهور ترمپ استقبال نموده است. او میگوید با آنکه به تجارت لباس او تاثیر خواهد گذشت اما او میتواند نقش بهتر در سیاست عامه بازی داشته باشد.

بحث ها و انتقادات از تجارت ایوانکا ترمپ و حضور وی در قصر سفید باعث کاهش فروشات برند او در مغازه های امریکایی شد. طبق گزارش وال ستریت در شش ماه اول امسال تا 55 فیصد کاهش یابد.

ایوانکا یازده سال قبل برند خود را با عرضه جواهرات آغاز نمود و بعد لباس های زنانه را اضافه نمود.

رئیس جمهور ترمپ بخاطرایوانکا ترمپ که درهمایش ملی جمهوریخواهان پیراهن برند خود را پوشیده بود، مورد انتقاد قرار گرفت.

این درحالیست که رئیس جمهور ترمپ نیز یکی از شناخته شده ترین چهره های تجارت پیشه ء جهان است، که با ابتکار های تجارتی اش توانسته درکشور های مختلف جهان تجارت خود را گسترش دهد.

XS
SM
MD
LG