لینک های دسترسی

Breaking News

درخواست متارکۀ جنگ در ساحل عاج


آقای وتارا گفت رئیس جمهور بگبو، خانم و نزدیکان وی در اسارت بوده و با وقار و عزت کامل به محاکمه کشانیده می شوند.

السن وتارا رئیس جمهور ساحل عاج از تمام جنگجویان مطالبه نموده تا بعد از دستگیری لورن بگبو رهبر سرکش آن کشور اکنون سلاح خود را به زمین بگذارند.

آقای وتارا به روز دوشنبه طی بیانیۀ سرتاسری در تلویزیون خواهان تعمیم صلح در آن کشور گردید. خشونت های بعد از انتخابات در ساحل عاج که چهار ماه طول کشید، منجر به هلاکت صد ها تن و بیجا شدن میلیون ها تن دیگر گردید.

دفتر حقوق بشر ملل متحد روز سه شنبه خبر داد که حد اقل ۵۳۶ تن در جریان درگیری های اخیر در غرب آن کشور کشته شده اند.

آقای وتارا گفت رئیس جمهور بگبو، خانم و نزدیکان وی در اسارت بوده و با وقار و عزت کامل به محاکمه کشانیده میشوند.

آن رهبر ۶۹ ساله همچنان تعهد نمود تا کمیسیون حقیقت یابی را به هدف مسؤول قرار دادن ناقضین حقوق بشر و مجرمین ایجاد نماید.

از زمان آغاز بحران سیاسی در اوایل دسمبر نیرو های طرفدار بگبو و وتارا یک دیگر را به هلاکت و تجازو جنسی افراد غیر نظامی متهم نموده اند.

XS
SM
MD
LG