لینک های دسترسی

Breaking News

قضا فاسدترین ارگان در افغانستان است - سروی


بر اساس گزارش دیدبان شفافیت افغانستان، در سال روان سه میلیارد دالر به مأمورین دولتی رشوت پرداخت شده است.

ادارۀ دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید، امسال مردم برای پیشبرد کارهای شان در ادارات دولتی سه میلیارد دالر به مأمورین مفسد رشوت داده اند که نسبت به سال گذشته ۵۰ در صد افزایش را نشان می‌دهد.

سید اکرام افضلی رئیس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان در صحبت با تلویزیون آشنای صدای امریکا گفت، سال گذشته مردم برای انجام کارهای شان، تا دو میلیارد دالر به مأمورین مفسد رشوت پرداخته بودند.

آقای افضلی گفت "حکومت افغانستان در دو سال گذشته متأسفانه به حدی که توقع می‌رفت، دستاورد نداشته در مبارزه با فساد و سطح فساد به حد بی‌پیشینه بالا رفته، مردم مجبور استند که رشوت بسیار زیادی را بپردازند وقتی که به ادارات حکومتی مراجعه می‌کنند، قرار یافته‌های گزارش ما سطح رشوت از دو میلیارد تقریباً سه میلیارد دالر بلند رفته است".

از سوی دیگر روز پنجشنبه دیدبان شفافیت افغانستان گزارش تحقیقی خود را در مورد موجودیت فساد در افغانستان و چالش‌هایی را که فساد به دنبال دارد، منتشر کرد. این گزارش بر اساس گفتگو با ۷۸۰۰ تن در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، دوازده نهاد در بخش مبارزه با فساد در افغانستان کار می‌کند؛ اما دیدبان شفافیت افغانستان نگران فسادی است که در ادارات مبارزه با فساد اداری وجود دارد.

آقای افضلی در این مورد گفت "متأسفانه بیشترین فساد در اداراتی است که خودشان باید با فساد مبارزه کنند، نهادهای عدلی و قضایی، پولیس، گمرکات، این نهادهایی است که فساد بیشتر در اینجا متأسفانه واقع می‌شود".

پیش از این ادارۀ سرمفتش ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا نیز با نشر گزارشی مشابه گفته بود که فساد گسترده در نهادهای دولتی افغانستان، پشتیبانی جامعۀ جهانی را به این کشور کم‌رنگ ساخته ‌است.

بر اساس گزارش سرمفتش ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان، فساد اداری نظام‌مند، در همه بخش‌های افغانستان به شمول محکمه، اردو، پولیس، نظام بانکداری، بخش مالی و دیگر بخش‌های حیاتی افغانستان رخنه کرده‌است.

از سوی دیگر دیدبان شفافیت افغانستان به این باور است که اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری، تا کنون نتیجۀ ملموسی نداشته است.

آقای افضلی گفت "در این شک نیست که حکومت افغانستان در بعضی موارد دستاوردهایی دارد، مثلاً در بخش تدارکات نظارت بیرونی ایجاد شده است؛ اما هنوز هم به خاطر ایجاد شفافیت کارهای لازم صورت نگرفته است. کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات همان حمایتی را که نیاز داشت از طرف حکومت، این را تا امروز نداشته است".

حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد یک مرکز اختصاصی عدلی و قضایی را ایجاد کرده است. دیدبان شفافیت هرگونه تبصره در مورد آن را قبل از وقت می‌داند؛ اما رئیس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان گفت، با گذشت شش ماه از ایجاد این مرکز، دو دوسیه فساد بررسی شده است و هنوز هم دوسیه‌های بزرگ فساد به این مرکز فرستاده نشده است.

او از دوسیه‌های فساد کابل بانک، وزارت شهرسازی و شاروالی کابل نام برد که حکومت هیچ دستاوردی در این زمینه‌ها نداشته است.

پاسخ حکومت

لوی سارنوالی افغانستان، پرداخت سه میلیارد دالر رشوتی را که از سوی مردم به مأمورین دولتی پرداخت شده است، به صورت واضح رد یا تأیید نکرد.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای امریکا اما گفت، حکومت برای مبارزه با فساد اقدامات جدی را انجام داده و این مسأله در اولویت کارهای حکومت قرار دارد.

به گفتۀ رسولی لوی سانوالی مبارزه با فساد را از داخل این اداره شروع کرد که اصلاحات تشکیلاتی و گماشتن افراد پاک شامل آن است.

او گفت "در بخش مبارزه با فساد، مرکز عدلی و قضایی بر اساس یک فرمان ایجاد شد. به لوی سارنوالی یک سلسله وظایف سپرده شد که ما آن فرمان را عملی کردیم. در مقابل جرایم بزرگ سارنوالی اختصاصی به شمول مرکز عدلی و قضایی را ساختیم".

او افزود که لوی سارنوالی برای مبارزه با فساد متعهد است و در این بخش هیچگونه مصلحتی را در نظر نمی‌گیرد و بر اساس صلاحیت‌های قانونی دوسیه‌هایی که به این اداره سپرده شود، بررسی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر دوسیه‌های فساد در وزارت‌های دفاع، داخله، مخابرات، صحت عامه و تجارت و برخی دوسیه‌های دیگر تحت بررسی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد قرار دارد که به گفتۀ رسولی پس از تکمیل‌شدن، نتایج آن با رسانه‌ها در میان گذاشته خواهد شد.

سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان افزود، مرکز عدلی و قضایی در هشت ماه نخست آن دوسیه‌هایی فساد را بررسی می‌کند که در دوران حکومت وحدت ملی ثبت شده اند.

XS
SM
MD
LG