لینک های دسترسی

Breaking News

صدای آزمون های افغانستان از نای نهادهای جامعه مدنی


یک روز قبل از "کنفرانس توکیو" درجاپان، نمایندگان 30 تن از نهادهای جامعه مدنی افغانستان روز شنبه(هفتم جولای) نشستی تحت نام "صدای جامعه مدنی افغانستان"، برگزار کردند.

این نمایندگان در گروه های مختلف مباحثه، آزمون های گوناگونی را مورد بحث قرار دادند که مردم افغانستان با آن مواجه اند - مسایلی مثل نقض حقوق بشر و حقوق زنان، عدم رسیدگی حکومت افغانستان به تخطی های حقوق بشری، موجودیت فساد اداری وسیع در سطوح مختلف حکومت و ناتوانی حکومت افغانستان و درنهایت توقعات مردم و جامعه جهانی از کنفرانس توکیو نگرانی های این نمایندگان بود.

در نشست امروز شخصیت های دپلماتیکی چندین کشور از جمله ایالات متحده و کانادا شرکت نیز داشت.

مارک گروسمن، نماینده خاص اداره براک اوباما ریس جمهور ایالات متحده برای افغانستان و باکستان درحاشیه این نشست به رادیو آشنا گفت که این مردم افغانستان است که بر حکومت فشار بیاورند تا حکومت با فساد مبارزه کند.

مارک گروسمن علاوه کرد: "مردم افغانستان باید بر حکومت شان فشار بیاورند تا حکومت علیه فساداداری مبارزه کند. وزیر مالیه افغانستان امروز در کنفرانس نهادهای جامعه مدنی در مورد اهمیت مبارزه با فساداداری صحبت کرد و چندی قبل حامد کرزی هم رییس جمهور افغانستان درمورد مبارزه مبارزه با فساد صحبت کرده بود. جامعه جهانی می تواند تنها مساعی ضد فساداداری را حمایت کند. ایالات متحده از تلاش مردم افغانستان به فشار برحکومت شان برای مبارزه با فساد حمایت می کنیم."

کریس الگزندر، رییس هیات حکومت کانادا در کنفرانس توکیو نیز در حاشیه این نشست گفت که حکومت افغانستان همواره بر خوداتکایی در امنیت و انکشاف سخن گفته است و تاکید جامعه جهانی هم همین بوده است.

حکومت جابان که میزبان کنفرانس توکیو است تنها نقشی کمک کننده به بازسازی افغانستان نداشته بلکه در برنامه خلاح سلاح سازی قوای مسلح غیر مسوول(دایاگ) با ارایه کمک های حرفوی به افغانستان کمک کرده است. این کشور همچنین در عرصه صحت عامه، حمایت از امنیت و برگزاری کنفرانس های مختلف برای جلب حمایت و کمک به بازسازی افغانستان کار کرده است.

میاکی تاکافومی، مدیر انجمن رضاکاران شانتی جاپان در افغانستان، نگرانی های جاپان را در قسمت به مصرف نادرست کمک ها بیان داشت.

اقای تاکافومی گفت "ما نمی خواهیم بول کمک به افغانستان در راه نادرستی به کاربرده شود. از یک سو ما خواهان کمک های بیشتر برای افغانستان هستیم. اما از سوی دیگر تاکید براین داریم که درافغانستان با فساداداری مبارزه شود، حکومت داری بوجود آید و حقوق بشر رعایت گردد.

قرار است در کنفرانس توکیو حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان سخنرانی کند و وعده مبارزه با فساد وحکومتداری سالم را مطرح کند.

XS
SM
MD
LG