لینک های دسترسی

پیام سالانۀ امپراتور جاپان


پیام سالانۀ امپراتور جاپان

ده ها هزار جاپانی روز یکشنبه به قصر امپراتوری جاپان رفتند تا با امپراتور آن کشور به مناسبت سال جدید ملاقات نمایند. اکی هیتو، امپراتور جاپان با سایر اعضای خانوادۀ سلطنتی در بالکن قصر آمده و پیام سال جدید را قرائت نمود.

او گفت امیدوارم سال جدید برای همه سال بهتری باشد.

اکی هیتو در ماه دسمبر 77 ساله شد، و بخاطر کبر سن اجرای وظایف رسمی خویش را توقف داد. سال گذشته وی سفر خارجی هم نداشت.

همسر و فرزند بزرگ وی، که ولیعهد است، همراه با همسرش درین مراسم اشتراک ورزیده بودند.

XS
SM
MD
LG