لینک های دسترسی

Breaking News

پیام سالانۀ امپراتور جاپان


پیام سالانۀ امپراتور جاپان

ده ها هزار جاپانی روز یکشنبه به قصر امپراتوری جاپان رفتند تا با امپراتور آن کشور به مناسبت سال جدید ملاقات نمایند. اکی هیتو، امپراتور جاپان با سایر اعضای خانوادۀ سلطنتی در بالکن قصر آمده و پیام سال جدید را قرائت نمود.

او گفت امیدوارم سال جدید برای همه سال بهتری باشد.

اکی هیتو در ماه دسمبر 77 ساله شد، و بخاطر کبر سن اجرای وظایف رسمی خویش را توقف داد. سال گذشته وی سفر خارجی هم نداشت.

همسر و فرزند بزرگ وی، که ولیعهد است، همراه با همسرش درین مراسم اشتراک ورزیده بودند.

XS
SM
MD
LG