لینک های دسترسی

Breaking News

تشدید بحران تشعشعات ذروی در منطقه زلزله زده جاپان


تشدید بحران تشعشعات ذروی در منطقه زلزله زده جاپان

بحران در مجتمع آسیب دیدۀ برق ذروی جاپان واقع دربخش شمال شرقی آنکشور رو به وخامت است. مامورین ارشد حکومت از انتشار مقادیر قابل ملاحظۀ تشعشعات وانفجارات درهر سه کوره حرف زدند.

ناوتوکان، صدراعظم جاپان روز سه شنبه پیام ملی به شهروندان کشورش را بعد ازآن نشر ساخت که انفجار تعمیر کوره برق ذروی در فوکوشیما تایید شد.

آقای کان ضمن ترغیب مردم به آرامش، اذعان داشت که یکی ازکوره های آسیب دیده با خطر احتمالی انتشار مقدار زیادتر تشعشع ذروی به فضا مواجه می باشد.

صدراعظم ازکسانی که درفاصله بین 20 تا 30 کیلومتری تاسیسات ذروی قرار دارند خواست تا درداخل منزل شان بمانند. به تعداد 200 هزار نفر که درنزدیکی منطقه اصلی بحرانی قرار دارد از قبل ساحه را تخلیه کرده بودند.

بعد از ختم بیانیه آقای کان ، یوکیو ایدانو سخنگوی ارشد دولت جاپان با خبرنگاران دیدار نمود.

سخنگوی دولت جاپان گفت تشعشعات درکوره دیگر آسیب دیده، یعنی کوره شماره 3 به میزانی بود که میتوانست به مردم آسیب برساند.

بلندترین میزان انباشتگی مختصر تشعشات در تاسیسات برق ذروی فوکوشیما معادل به هشت برابر میزانی است که یک فرد دریک سال جذب آنرا جذب میکند.

شرکت برق الکتریکی توکیو اعلام کرد که سیستم سردکننده در دو کوره مجتمع فوکوشیما خراب شده است. تجهیزات سردکننده تاسیسات ذروی فوکوشیما در اثر زلزله و طوفان بحری روز جمعه آسیب دیده است.

XS
SM
MD
LG