لینک های دسترسی

ستایش از تلاش های جاپان برای پاک سازی فابریکۀ های ذروی


ستایش از تلاش های جاپان برای پاک سازی فابریکۀ های ذروی

ادارۀ بین المللی انرژی اتمی ملل متحد روز سه شنبه در یک گزارشی از تلاش های جاپان غرض پاک سازی فابریکۀ منهدم شدۀ انرژی اتمی تقدیر کرده است، اما بر آن کشور اصرار ورزید تا اقدامات بیشتر محافظوی را هم مد نظر گیرد.

ادارۀ بین المللی انرژی اتمی این گزارش را بر اساس یافته های 12 متخصص یک تیم حقیقت یابی نگاشته است.

در گزارش به مقامات پیشنهاد شده است که منابع را نسبت به مناطقی که رفت و آمد در آن کمتر می باشد در ساحاتی به مصرف برسانند که بر سلامت مردم بیشتر تأثیر گزار است.

تاسیسات اتمی جاپان، که به مقاصدی ملکی از آن کار گرفته می شد، در جریان زلزله و سونامی مهلک امسال در آنکشور متضرر گردید.

XS
SM
MD
LG