لینک های دسترسی

Breaking News

ستایش از تلاش های جاپان برای پاک سازی فابریکۀ های ذروی


ستایش از تلاش های جاپان برای پاک سازی فابریکۀ های ذروی

ادارۀ بین المللی انرژی اتمی ملل متحد روز سه شنبه در یک گزارشی از تلاش های جاپان غرض پاک سازی فابریکۀ منهدم شدۀ انرژی اتمی تقدیر کرده است، اما بر آن کشور اصرار ورزید تا اقدامات بیشتر محافظوی را هم مد نظر گیرد.

ادارۀ بین المللی انرژی اتمی این گزارش را بر اساس یافته های 12 متخصص یک تیم حقیقت یابی نگاشته است.

در گزارش به مقامات پیشنهاد شده است که منابع را نسبت به مناطقی که رفت و آمد در آن کمتر می باشد در ساحاتی به مصرف برسانند که بر سلامت مردم بیشتر تأثیر گزار است.

تاسیسات اتمی جاپان، که به مقاصدی ملکی از آن کار گرفته می شد، در جریان زلزله و سونامی مهلک امسال در آنکشور متضرر گردید.

XS
SM
MD
LG