لینک های دسترسی

استعفای مسوول کورۀ هستوی فوکوشیمۀ جاپان از وظیفه


استعفای مسوول کورۀ هستوی فوکوشیمۀ جاپان از وظیفه

سخنگوی شرکت انرژی برق توکیو روز دو شنبه گفت که مسوول کورۀ انرژی هستوی فوکوشیمه دایچی به دلیل مشکلات صحی از سمت اش کنار می رود.

چی هوسوده گفت که مه سَو یوشیده برای درمان طبی در شفاخانه بستر شده و به روز پنج شنبه از وظیفه اش کنار خواهد رفت.

او اضافه کرد که جزئیات بیماری یوشیده به درخواست وی محرم بوده، اما خانم هوسوده ارتباط مریضی یوشیده را با معروض شدن به تشعشعات رد کرد. سونامی ویران کننده امسال تاسیسات هسته ایی جاپان را متضرر ساخته و نگرانی ها در مورد شیوع بیماریها را تشدید بخشیده است.

XS
SM
MD
LG