لینک های دسترسی

Breaking News

تشدید وخامت بحران ذروی در جاپان


تشدید وخامت بحران ذروی در جاپان

نائوتو کان صدراعظم جاپان میگوید بحران ذروی در تأسیسات فوکوشیما نهایت وخیم می باشد.

آقای کان امروز جمعه اعلام نمود که پولیس، اطفاییه و عساکر اردو در راه سرد ساختن میله های مواد سوخت رادیواکتیف در کوره های ذروی، حتی جان هایشان را به خطر انداخته اند.

مردم جاپان به منظور یادبود و احترام به قربانیان زلزله و سونامی هفتۀ گذشته به روز جمعه لحظه یی سکوت اختیار نمودند.

در این واقعات طبیعی ۶۴۰۰ تن کشته و ۱۰ هزار تن ناپدید گردیده اند اما بحران ذروی یی که ناشی ازهمین واقعات بود نگرانی های عظیم تری را آفریده است.

مأمورین در جاپان به روز جمعه درجۀ وخامت بحران ذروی جاپان را از ۴ به ۵ ارتقأ داده اند.

میزان وخامت فاجعۀ ذروی در معیار های بین المللی از ۱ الی ۷ درجه بندی شده می باشد.

امروز جمعه نیز عملۀ اطفاییه ذریعۀ پایپ ها، آب را با فشار بر ساختمان های ویران شدۀ کوره های ذروی در فوکوشیما وارد مینمودند، اما به نسبت سطح بلند تشعشعات در داخل این ساختمان ها، وقت فعالیت کارگران اطفاییه نیز محدود ساخته شد.

انجنیران جاپانی یک کیبل اضطراری برق را به این تأسیسات ذروی تمدید نمودند تا کارگران بتوانند از واتر پمپ های برقی در آن کار گیرند.

صدراعظم جاپان به روز جمعه سعی نمود تا ملت اش را اطمینان خاطر بخشد.

وی گفت که توقع دارد در آیندۀ نه چندان دور تمام اوضاع تحت کنترول قرار گیرد.

یوکیا امانو، رئیس ادارۀ بین المللی انرژی ذروی میگوید، جاپان در سرد ساختن کوره های داغ ذروی با سیر زمان در مسابقه افتاده است.

یوکیا امانو امروز به جاپان رسید تا در مذاکرات با مقامات آن کشور معلوم نماید که ادارۀ بین المللی انرژی ذروی از چه طریقی می تواند جاپان را در مبارزه با بحران کنونی کمک نماید.

XS
SM
MD
LG