لینک های دسترسی

آخرین تلاشها به منظور دریافت ناپدید شدگان در جاپان


آخرین تلاشها به منظور دریافت ناپدید شدگان در جاپان

به تعداد سه هزار عسکر جاپانی و امریکایی، به روز جمعه به قصد آخرین تلاش در پیدا نمودن افراد ناپدید شده در زلزله و سونامی سه هفته قبل، عملیات مشترک جستجو را آغاز نمودند.

درین عملیات که سه روز ادامه خواهد داشت، ۱۲۰ طیاره و ۶۵ کشتی اشتراک داشته و سه منطقه یی را که شدیداً به اثر زلزله و سونامی صدمه دیده است ، تحت پوشش قرار میدهد.

در فاجعۀ طبیعی یی که سه هفته قبل در جاپان رخ داد، بیش از یازده هزار نفر هلاک گردیده و بیش از ۱۶۵۰۰ تن دیگر ناپدید شدند. برعلاوه، صدماتی که به تأسیسات ذروی فوکوشیما نیز وارد گردید، نگرانی های عمیقی را بوجود آورده است.

ناوتوکان صدراعظم جاپان به روز جمعه طی خطابه اش به پارلمان آن کشور، شرکت برق توکیو را که مسئولیت تأسیسات فوکوشیما را بعهده داشت، به دلیل تدابیر ناکافی آن در مقابل همچو واقعات، مورد انتقاد قرار داد.

XS
SM
MD
LG