لینک های دسترسی

جاپان: توقف تششعات ذروی طول میکشد


جاپان: توقف تششعات ذروی طول میکشد

جاپان روز یکشنبه هشدار داد که ماه ها را در بر خواهد گرفت تا تشعشع رادیواکتیف را از فابریکۀ انرژی ذروی توکیو به بحر توقف دهد.

هشداریه ها از جانب چند مأمور بلند رتبۀ حکومتی یک روز بعد از آن نشر شد که کارمندان عاجل در فابریکۀ فوکوشیما دایچی یک سوراخ ۲۰ سانتی متر را شناسایی نمودند که آب فوق العاده ملوث با رادیواکتیف از آن به بحر ترواش مینمود.

هیدیکو نیشیامه از ادارۀ مصؤنیت ذروی و صنعتی در مورد این اقدام صحبت میکرد:

"در نظر داریم تا کانکریت را در فواصل بین کیبل ها اندازیم. و امیدواریم ازین طریق توانیم تراوش را توقف دهیم."

درین تلاش که از سه هفته غرض سرد سازی کوره های ذروی و جلوگیری از ذوب شدن میله های ذروی تولید کنندۀ انرژی ادامه دارد، کارگران مقادیر زیاد آب نمکی را بر کوره ها می اندازند.

XS
SM
MD
LG