لینک های دسترسی

Breaking News

یادبود از اولین سالگرد زلزله و سونامی مهلک جاپان


جاپان به روز یکشنبه از اولین سالروز زلزله و سونامی مرگبار در این کشور، یادبود به عمل آورد.

در زلزله سال قبل که شدت آن ۹ عشاریه صفر درجه ریکتر بود، بیشتر از ۱۹ هزار نفرهلاک، و سه هزار نفر دیگر مفقود گردیدند.

علاوه بر تلفات انسانی، از اثر این زلزله جاپان با بدترین بحران هستوی مواجه گردید.

امواج عظیم آب بحر با اصابت به کوره هستوی فوکوشیما دای ایچی در سواحل شمال شرقی جاپان، سه ریکتور را از بین برد و نشر مواد رادیو اکتیف، مناطق اطراف این کوره را برای زیست مردم آلوده ساخت که شاید تا ده ها سال نتوان از آن مناطق استفاده نمود.

در مراسم عزاداری و دعا که میلیون ها نفر در توکیو سهم گرفتند، امپراطور جاپان هم اشتراک نمود.

XS
SM
MD
LG