لینک های دسترسی

Breaking News

قتل حامد نوری مدافعین حقوق خبرنگاران را 'نگران ساخته است'


قتل حامد نوری مدافعین حقوق خبرنگاران را 'نگران ساخته است'
قتل حامد نوری مدافعین حقوق خبرنگاران را 'نگران ساخته است'

در پی قتل های نامعلوم اجمل نقشبندی، ذکیه ذکی، سانگه آماج سلطان منادی و چندین خبرنگار دیگر، اکنون سید حامد نوری، یکی دیگر از خبرنگاران توسط افراد ناشناس به گونه مرموزی در کابل به قتل رسید که تا کنون عاملان قتل او شناسایی نشده اند.

قتل سید حامد نوری در افغانستان، مدافعین حقوق خبرنگاران را بخاطر نبود امنیت خبرنگاران نگران ساخته است.

سید حامد نوری که یکی از گوینده گان تلویزیون ملی بود و در عین حال در بخش های دیگر رسانه ها فعالیت مینمود، به گفته پولیس ساعت ۹ شب دوشنبه از خانه اش در بلاک ۵۴ مکروریان اول بیرون کشیده شده و در مقابل بلاک ۵۲ با ضربات کارد به قتل رسانیده شد.

صدیق الله توحیدی، مسوول نظارت از رسانه ها در افغانستان میگوید:

‘ما تا حال شاهد مجازات عاملان قتل ژورنالستان و یا هم اعلان نتیجه کدام تحقیقاتی نبوده ایم. وقتی دولت مجرمین و جنایت کاران را به جزای شان نمیرساند، معلوم است که جنایت زیاد خواهد شد’.

مسوولین پولیس این رویداد را خصومت شخصی عنوان نموده میگویند، آقای نوری دعوی حقوقی در قسمت خانه داشت که قرار بود محکمه به زودی خانه را به وی تسلیم نماید. ولی محمد ظاهر، رییس تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی در مورد میگوید:

‘ما در سه بخش به صورت بسیار دقیق کار میکنیم. مگر باور من اینست که این یک خصومت شخصی بوده است و سیاست مداران به شکل آزاد که وی را بشناسند، دست به چنین کاری نمیزنند.’

در همین حال، مدافعین حقوق خبرنگاران و رسانه های آزاد از دولت میخواهند تا برای جلوگیری از چنین واقعات و اتفاقات، عاملان قتل ژورنالستان را شناسایی و به جزای شان برسانند.

صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها در افغانستان:

‘این قتل چه انگیزه شخصی داشت چه سیاسی، در امن ترین منطقه شهر اتفاق افتاده است. باید ارگان های امنیتی امنیت را به گونه تامین کنند که در چنین مناطقی چنین اتفاقاتی نیافتد’

ضمناً مرکز همبستگی رسانه ها (مهر) طی یک پیام، قتل حامد نوری را یک عمل شنیع و غیر انسانی خوانده آن را محکوم نموده است.

(مهر) همچنان از حامد کرزی و وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی تقاضا کرده است تا به منظور جلوگیری از قربانی شدن بیشتر خبرنگاران اقدامات جدی و مؤثری انجام دهند.

XS
SM
MD
LG