لینک های دسترسی

تصاویر انتخابی روز

A look at the best news photos from around the world.
Show more

کشتی نجات در حال نزدیک شدن به دو موتر که به دلیل باران زیاد در شهر گویانگ چین زیر آب شده است.
۱

کشتی نجات در حال نزدیک شدن به دو موتر که به دلیل باران زیاد در شهر گویانگ چین زیر آب شده است.

جریان جشنواره جهانی کاغز پران بازی در ولایت کوینگ نام ویتنام.
۴

جریان جشنواره جهانی کاغز پران بازی در ولایت کوینگ نام ویتنام.

مردم ملکی در حال گذشتن از یک سرک در غرب شهر جنگ زده موصل عراق.
۵

مردم ملکی در حال گذشتن از یک سرک در غرب شهر جنگ زده موصل عراق.

گروه موسیقی الفارن در حال اجرا زنده در دریاچه البسی در جنوب آلمان.
۶

گروه موسیقی الفارن در حال اجرا زنده در دریاچه البسی در جنوب آلمان.

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG