لینک های دسترسی

Breaking News

طرح تازه برای تحکیم امنیت در شهر کابل


حکومت افغانستان برای تحکیم امنیت پایتخت، طرح امنیتی تازه ای را روی دست گرفته است. مسوولان امنیتی شهر کابل میگویند که در این طرح، دیدگاه نهاد های بین المللی و کارشناسان نیز در نظر گرفته شده و مرحله به مرحله عملی خواهد شد.

پس از انفجار عظیمی که چندی پیش ذریعۀ یک تانکر مواد فاضله در جلو سفارت آلمان رخ داد، انتقاد ها بر حکومت أفغانستان مبنی بر نارسایی های امنیتی در مصئون ترین نقطۀ پایتخت، شدت گرفت. در طرح امنیتی جدید، به تحکیم امنیت در ساحات دیپلوماتیک کابل، اولویت داده شده است.

سالم إحساس، قوماندان امنیۀ کابل، به خبرنگاران گفت که بر أساس طرح جدید، پوسته های غیرضروری تلاشی از میان برداشته شده و پوسته های سیار تلاشی که نقش کلیدی خواهند داشت، افراز میشوند.

همچنان، بر نصب دروازه های امنیتی برقی و نیز کندک ضد آشوب تمرکز شده است.

حامد اکرم، والی کابل، گفت که سیستم ثبت دیجیتلی، خصوصاً ثبت دیجیتلی وسایط نقلیه، از عناصر کلیدی طرح تازه شمرده میشود. همچنان کشف و تعقیب افرادی که از داخل نظام حکومت با دهشت افگنان همکاری میکنند، نیز شامل طرح تازه است.

در نخست این طرح به گونه آمازیشی در شهر کابل تا سه ماه دیگر عملی خواهد شد و پس از آن تا یک سال دیگر، ولسوالی های شهر کابل نیز زیر پوشش قرار خواهند گرفت.

XS
SM
MD
LG