لینک های دسترسی

تصاویر پس از حملۀ انتحاری امروز در کابل

انفجار نیرومند انتحاری ذریعۀ تانکر مملو از مواد انفجاری در مقابل سفارت آلمان در کابل حدود ۹۰ کشته و کم از کم ۴۰۰ زخمی برجاگذاشت
Show more

حمله حوالی ساعت ۸:۲۰ صبح و در محلۀ مزدحم وزیر محمد اکبر خان به وقوع پیوست
۱

حمله حوالی ساعت ۸:۲۰ صبح و در محلۀ مزدحم وزیر محمد اکبر خان به وقوع پیوست

حدود ۹۰ نفر در این حمله کشته و کم از کم ۴۰۰ نفر دیگر زخمی شد
۲

حدود ۹۰ نفر در این حمله کشته و کم از کم ۴۰۰ نفر دیگر زخمی شد

اکثر قربانیان این حمله افراد ملکی اند
۳

اکثر قربانیان این حمله افراد ملکی اند

زنان و کودکان نیز در میان کشته و زخمی شدگان این رویداد شامل اند
۴

زنان و کودکان نیز در میان کشته و زخمی شدگان این رویداد شامل اند

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG