لینک های دسترسی

Breaking News

چرا افغانستان شاهد خشونت مذهبی گردید؟


چرا افغانستان شاهد خشونت مذهبی گردید؟

حملات انتحاری در روز عاشورا در کابل نه تنها باعث کشته شدن تعداد زیاد غیر نظامیان گردید، بلکه صاحب نظران را به این معتقد ساخته است که وقوع چنین انفجار نشان دهندۀ آزمون های است که با آغاز روند انتقال، حکومت افغانستان با آن مواجه می باشد.

حملۀ بی سابقه در روز عاشورا در کابل باعث محکومیت همه گروه و افراد قرار گرفت. اگر چه تحقیقات جریان دارد و هیچ گروهی تا هنوز ادعای مسؤولیت نکرده است، انگشت های زیاد به طرف گروه طالبان اشاره می کند. اما آن گروه – که به کرات مسؤولیت حملات انتحاری را به عهده می گیرند – این بار اظهار بی گناهی کرده است.

اما امای غوری عضو پیشین ولسی جرگه و عالم دینی طالبان را مسؤول می داند و دلیل رد مسؤولیت حملات را توسط طالبان هدف قرار گرفتن غیر نظامیان می داند.

وقوع همچو حملات در نقاط مختلف افغانستان و آغاز مشاجرات لفظی روی همین موضوع در پوهنتون بلخ بیم بروز خشونت های فرقوی را ایجاد کرده است. اما مارتینا ون بیلری از شبکۀ تحلیلگران افغانستان می گوید محکومیت حمله توسط تمام گروه ها پیام دیگری را می فرستد.

وی افزود "شما شاهد استید که در حال حاضر به جای تحریک خشونت، همه دور هم آمده، آن را محکوم می کنند تا به اثبات برسد که افغانستان تا اکنون محل خشونت فرقوی نیست."

مارتینا می گوید در صورتیکه طالبان دست به چنین اقدامی زده باشند، این نشان دهندۀ تغییر بی سابقه در مشی آن گروه می باشد. اما این تحلیلگر ابراز عقیده می کند زمانیکه عاملین یک حادثه در افغانستان مشخص شده نتواند، مردم به کشور های خارجی – خصوصاً پاکستان و یا ایالات متحده – اشاره می کند.

مارتینا علاوه کرد که هدف قرار دادن غیر نظامیان نیاز به طرح ریزی و منابع پیچیده و مغلق ندارد که اشارۀ به شبکه های تندرو خارجی کند اما تا اکنون گمان می رود که شبکۀ اسلامی جنگوی ادعای مسؤولیت کرده باشد.

اما کندیس راندیاکس تحلیلگر گروه بین المللی بحران می باز طالبان را مسؤول حملات قرار می دهد و ادعای ورود تغییر در استراتیژی آن گروه را می کند و می افزاید که این حمله "چنین پیامی را می فرستد که شاید طالبان و سایر گروه های افراطی به خشونت های فرقوی رو آورده باشند و گروه مشخصی را هدف قرار دهند."

بازی هدف قرار دادن یکدیگر آغاز شده، اما هدف نهایی این حمله و دست آورد های آن تا اکنون نا مشخص باقی مانده است.

XS
SM
MD
LG