لینک های دسترسی

Breaking News

بانکدار متهم به اختلاس، شهرک خصوصی می سازد


فیروزی (ردیف نشسته، نفر اول سمت چپ) یکی از سهمداران عمدۀ کابل بانک پیشین بود.
فیروزی (ردیف نشسته، نفر اول سمت چپ) یکی از سهمداران عمدۀ کابل بانک پیشین بود.

خلیل الله فیروزی سهمدار پیشین کابل بانک که در اختلاس مالی بانک یاد شده دست داشت، صبح امروز قرارداد اعمار یک شهرک خصوصی را با وزارت انکشاف شهری افغانستان امضا کرد.

خلیل الله فیروزی که به خاطر دست داشتن در اختلاس مالی کابل بانک پیشین زندانی شده بود، اکنون کار اعمار شهرک خصوصی سمارت سیتی را در کابل آغاز کرده است.

در مراسم امضای این قرارداد، احمد ضیا مسعود نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور افغانستان برای حکومتداری خوب، وزیر انکشاف شهری و شمار دیگر مقام های عالیرتبۀ حکومت نیز حضور داشتند.

عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مراسم گفت که آقای غنی پس از بحث های فراوان، فرمان داد تا سهمداران زندانی کابل بانک از قید رها شوند و سرمایه گذاری کنند تا وام های خود را پرداخت کنند.

از سوی دیگر احمد ضیا مسعود گفت که خلیل الله فیروزی سهمدار عمدۀ شهرک سمارت سیتی است و از طریق این سرمایه گذاری می تواند قرض های خود را بپردازد.

پروژۀ شهرک سمارت سیتی در کنار سرک ۸۰ مترۀ میدان هوایی در ۶۸ جریب زمین اعمار می شود. این شهرک ۴۸۰۰ اپارتمان خواهد داشت و سرمایۀ ابتدایی آن ۹۰ میلیون دالر تخمین شده است.

عبدالعزیز ابراهیمی مشاور مطبوعاتی وزارت انکشاف شهری گفت که در این شهرک از ۲۰۰ میلیون دالر گرفته تا تدریجاً ۹۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.

سعادت منصور نادری وزیر انکشاف شهری در مراسم امضای قرارداد اعمار این شهرک گفت که از این شهرک برای حکومت صدها میلیون دالر عاید می رسد.

XS
SM
MD
LG