لینک های دسترسی

Breaking News

کابل بانک جدید به فروش می رسد


وزارت مالیه افغانستان خبر داد که عنقریب کابل بانک جدید را به فروش می رساند.
تا کنون پنج شرکت داخلی و خارجی برای خریداری این بانک اظهار آمادگی کرده اند.

وحید الله توحیدی، سخنگوی وزارت مالیه به صدای امریکا گفت که تا کنون بیش از پنج شرکت علاقمندی نشان داده و قرار است این بانک یک ماه بعد به داوطلبی گذاشته شود.

آقای توحیدی گفت "در این اعلان ما [شرکت] های ملی و بین المللی شامل است، یعنی تنها یک کمپنی امریکایی یا اروپایی نیست، از همی خاطر اعلانات ما سه ماه طول کشیده است تا باشد که فروشات ما شکل شفاف داشته باشد، در جهان هر کس که باشد یا به تنهایی یا با شراکت این بانک را بخرد ما مشکلی نداریم."

به اساس گزارش ها، یک شرکت امریکایی نیز آمادگی خود را برای خریداری کابل بانک جدید اعلام کرده است.

اما سخنگوی وزارت مالیه از گرفتن نام این شرکت ها خود داری کرده گفت "این که کدام کمپنی ها اند بخاطر مسایل امنیتی و شفافیت قرارداد ها ما نمی توانیم افشا بسازیم، اما داوطلبی را شکلی ترتیب کردیم که در مقابل مردم و مطبوعات به شکل زنده آفر گشایی ها میکنم."

حدود دو سال قبل کابل بانک در اثر فساد مالی به بحران مواجه شد و حکومت افغانستان بخاطر جلوگیری از سقوط این بانک، بخش تفصیه شده این بانک را به نام کابل بانک جدید مسما کرد.
مسئولین محکمۀ ویژۀ رسیدگی به قضیه کابل بانک می گویند که تا کنون ۲۲ نفر به اتهام فساد مالی در کابل بانک از سوی سارنوالی به آنان معرفی شده است.

تداوم محاکمۀ مظنونین

قاضی شمس الرحمان شمس، رئیس محکمه خاص رسیده گی به قضیه کابل به صدای امریکا گفت که محکمه این افراد را بدون کدام فشار سیاسی و یا جانب داری از اشخاص معینی به پیش می برند.

آقای شمس افزود "به همه هموطنان و جهانیان ما اطمنان میدهیم که تا امروز حد اقل یک تیلفون سفارشی برای ما نشده است و هیچ فشاری از هیچ مقامی بالای ما نبوده و نیست، صرف از طرق مقام رهبری دولت فشاری است که باید هرجه عاجل ما باید تصمیم خود را در مورد بگیریم."

رئیس محکمۀ ویژه می گیوید مسآله کابل بانک یک موضوع منحصر به فرد است و برای رسیده گی درست به این قضیه نیز به زمان بیشتری نیاز می باشد.

در حالی که کار محکمۀ ن در قسمت محاکمه متهمین فساد مالی در کابل بانک هنوز هم تکمیل نشده است، سخنگوی وزارت مالیه میگوید پی گیری قضیه کابل بانک از سوی نهاد های مشخص شده نیز در آماده گی کمپنی ها برای خریداری کابل بانک نو تاثیر مثبت داشته است و باعث دلگرمی شرکت ها برای سرمایه گذاری و خریداری کابل بانک نو شده است.
XS
SM
MD
LG