لینک های دسترسی

Breaking News

باوجود برداشتن خیمه های سیمین بارکزی سلسلۀ حمایت از وی ادامه دارد


سیمین بارکزی
سیمین بارکزی

خیمه های اعتصاب غذایی خانم سیمین بارکزی، نمایندۀ سابق مردم ولایت هرات در ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان وهمچنان به تعداد هفت تن از حامیان خانم بارکزی، از جامعه مدنی ومحصلان پوهنتونها که بعداً به اعتصاب غذایی پیوسته بودند به ساعت ده شب گذشته بوسیله پولیس برداشته شد و خانم بارکزی را به شفاخانه انتقال دادند.

اما به روز جمعه حامیان وپشتیبانان خانم بارکزی، با دایرنمودن نشستها وکنفرانس ها، این اقدام شبانۀ حکومت را یک اقدام غیرقانونی ویک شبیخون وحشیانه خوانده تقبیح کردند.

یک گروه پارلمانی موسوم به ایتلاف حمایت از قانون به روز جمعه در یک نشست خبری درکابل و نشر اعلامیۀ شش ماده یی، اقدام شب گذشته حکومت را که با استفاده از نیروی امنیتی، خیمه اعتصاب غذایی خانم بارکزی و دیگر حامیان وی را برداشته اند یک اقدام وحشیانه ومخالف قانون اساسی ومنافع حقوق و کرامت انسانی دانسته به شدت محکوم کرده است.

درین اعلامیه شش فقره یی، ایتلاف حمایت از قانون علاوه براین که ا ز نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و حامیان حقوق زن و حقوق بشر تقاضا نموده است تا به حمایت از داعیۀ برحق خانم بارکزی به پا خیزند؛ از فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، عفو بین المللی، دیده بان حقوق بشر، محکمۀ جنایی بین المللی وسایر نهادهای بین المللی تقاضا کرده است که به خاطر اقدامات وحشیانه و ضد حقوق بشری دولتمردان افغانستان اقدامات لازم را مبذول دارند.

حاجی عبدالظاهرقدیر، رییس ایتلاف حمایت از قانون هنگام خوانش بخشی از اعلامیه گفت:

"اعضای ایتلاف، به مردم افغانستان اطمینان میدهد که در برابر زورگویی ها وقانون شکنی های حکومت تا پای چوبه دار وتا کنج سلول زندان، محکم تر ومنسجم تر از گذشته، به دور از هرگونه خشونت، به مبارزات قانونی ومدنی خویش ادامه خواهند داد."

به همین ترتیب گروه هفت نفری از حامیان سیمین بارکزی، از اعضای پارلمان، جامعه مدنی ومحصلان پوهنتونها که خیمه آنها نیز شب گذشته به وسیله پولیس برداشته شده است وخود شان , پس از انجام تحقیقات مختصر در قوماندانی امنیه دوباره رها شده اند؛ به روزجمعه با ترتیب دادن کنفرانس خبری در کابل، ضمن بیان مظالم شب گذشتۀ پولیس که با ایشان صورت گرفته است حمایت خود را از مبارزات عدالتخواهانۀ خانم بارکزی اعلام کردند

آنها گفتند که به تلاشهای خود تا زمانی ادامه خواهند داد تا همانند کشورهای عربی زلزله سیاسی را درکشور به وجود آورند.

XS
SM
MD
LG