لینک های دسترسی

Breaking News

حضور گسترده زنان در نماز تراویح در کابل


وضعیت امنیتی باعث می شود برخی از زنان از رفتن به مساجد ابا ورزند
وضعیت امنیتی باعث می شود برخی از زنان از رفتن به مساجد ابا ورزند

با فرارسیدن ماه مبارک رمضان برخی از زنان نماز های شان بخصوص نماز های تراویح را در بیرون از خانه در مساجد ادا میکنند.

اما عدهء دیگری از زنان میگویند باوجودیکه اشتیاق دارند مانند مردان در مساجد بروند ولی بخاطر نبودن فضای امن در اکثر موارد نمی توانند نماز های شان را درین مکانها ادا کنند.

نام گزاران ازین که مسجد های زنانه جور شده از دولت اظهارامتنان کرده که اکنون آنها می توانند در ختم قران کریم اشتراک کنند.

با این که در سال های اخیر، زمینه های نسبی در برخی مساجد شهر کابل برای زنان نمازگذار فراهم شده است اما عدهء از زنان شهر کابل میگویند هنوز هم بخاطر محدویت های فرهنگی و مشکلات امنیتی نمی توانند بخاطر ادای نماز ها و عبادات خود به مساجد بروند.

یکی از زنان که ارزوی شرکت درین نمازهارا دارد می گوید که پدرش با درنظرداشت وضعیت امنیتی از رفتنش به مسجد در شب مانع می شود.

اما عده دیگری از زنان در شهر کابل میگویند با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بخاطر ادای نماز تراویح به مساجد بیشتر می روند.

بی بی جاجی فهیمه و هوگی دو باشنده مکروریان اول در این مورد میگویند که آنها بخاطرتراویح آمده اند و نماز میخواننند. آنها قبلا در خانه های شان نمازهای شانرا ادا میکردند.

شماری از زنان میگویند بخاطر نبود مساجد در نزدیک محل زندگی شان نمازها و عبادات شان را در خانه ادا میکنند و اما این زنان ابراز آمیدواری میکنند که زمینه برای نمازگذاران زن در تمام مساجد شهر کابل فراهم شود.

یکی از زنان اظهار آرزو مندی می کند که کاش یک دو مسجد زنانه نزدیک خانه ما می بود که می توانستند برای نماز جمعه و نماز تراویج درآن شرکت کنند.

از سوی دیگر سخنگوی شورای علمای افغانستان از حضور زنان در مساجد استقال میکند و میگوید عبادت در مساجد در کنار آن که ثواب بیشتر دارد در بلند بردن آگاهی زنان از تعلیمات اسلامی نیز نقش مثبت دارد.

مولوی محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان در این مورد به صدای امریکا گفت که بهترین وضعیت همین است که خانم ها به نماز بروند، در نماز ها اشتراک کنند، دعوت را بشنوند، نماز را یاد بگیرند.

او می گوید این هم غیر معقول است که زن به مکتب برود، به پوهنتون برود، به وظیفه برود زیرا دین اسلام به همه این ها اجازه داده باشد و از مسجد، عبادت و اطاعت منع کرده باشد.

سخنگوی شورای علمای افغانستان زمینه را که در شماری از مساجد شهر کابل برای ادای نماز و عبادت برای زنان فراهم شده کافی نمی داند و از دولت و تاجران افغان میخواهد تا سالون ها و سهولت های بیشتر عبادت را برای زنان در مساجد فراهم کنند.

به اساس معلواتی که مسوولین وزارت حج و اوقاف ارائه میکنند در حال حاضر حدود هفتاد مسجد در شهر کابل وجود دارد که زمینه و سالون جداگانه در آنها برای ادای نماز و عبادت زنان فراهم شده است.

XS
SM
MD
LG