لینک های دسترسی

Breaking News

نبود تسهیلات گرمایی در زمستان، مشکل متعلمین قندهار


یک متعلم مکتب متوسطه عینو می گوید که به مکتب شان بخاری ها آورده شده است ولی مواد سوختی آن وجود ندارد.
یک متعلم مکتب متوسطه عینو می گوید که به مکتب شان بخاری ها آورده شده است ولی مواد سوختی آن وجود ندارد.
عده ای از متعلمین مکاتب کندهار از نبود امکانات و سردی هوا در مکتب شکایت دارند و می گویند که آنها با چنین وضعیتی نمیتوانند درس بخوانند.

آنها می گویند که در هوای سرد زمستان برعلاوه اینکه بخاری و مواد سوختی ندارند، دروازه و کلکین های اتاقهای درسی شان نیز شکسته است.

لیسه های تیمورشاهی، مشرقی، صوفی صاحب ذکور و متوسطه عینو از جمله مکاتبی است که متعلمین شان به چنین مشکلات دچار هستند. معلمین و مسوولین این مکاتب ریاست تعیلم و تربیه ولایت کندهار را به بی توجه ای متهم می کنند.

اورانوس،۸ ساله، متعلم مکتب تیمورشاهی است. او از سردی هوا دست هایش را در زیر بغل گرفته با صدای لرزان به رادیو آشنا گفت که به دلیل سردی نمیتواند که درس را درست بیاموزد.

او گفت: "تا حال در مکتب ما بخاری نصب نشده است. به معلم خود می گوییم که ما خنک(سرما) می خوریم. به ما بخاری بیاورید. ]او[ می گوید که این کار ریاست است."

حکیمه، متعلم مکتب متوسطه عینو است. او می گوید به مکتب شان بخاری ها آورده شده است ولی مواد سوختی آن وجود ندارد.

او گفت: "بخاری است ولی متاسفانه تاحال چوب نه رسیده است هوا خنک(سرد) است. تعدادی از همصنفی هایم مریض شدند و به مکتب نمی آیند."

خیمۀ سرد و مرطوب

خان، دیگر متعلمی است که در مکتب سید جمالدین افغان زیر خیمه ای نشسته است که میز و چوکی ندارد و روی فرش آن آب باران جمع شده است.

او که از سردی زیاد تمام بدنش می لرزید، می گوید: "درخیمه ها زیاد خنک(سرما) می خوریم. آب باران به صنفهای ما آمده است. اگر سردی دیگر هم زیاد شود ما نمیتوانیم که به درس خود ادامه دهیم."

خان می گوید که خواهر کوچکش از سردی در مکتب بیمار شده و اکنون به مکتب نمی تواند به مکتب بیاید.

عده ای از سرمعلمین این مکاتب نیز مشکلات موجود را می پذیرد. آنها می گویند که در این مورد بارها به ریاست معارف پیشنهاد کرده ولی آنها در این مورد اجرأات نکرده است.

مسوولین معارف ولایت کندهار، با قبول مشکلات شاگردان مکاتب، اطمینان می دهد که توزیع مواد سوختی به مکاتب آغاز شده است.

شیرآقا صافی، رئیس تعلیم و تربیه ولایت کندهار، به رادیو آشنا گفت نبود بودجه دلیل به تعویق افتادن اجرا شدن نیازمندی های مکاتب این ولایت است.

از جمع ۴۰۰ باب مکتب ولایت کندهار ۱۰۰ مکتب به دلیل ناامنی مسدود باقی مانده است و مکاتب فعال این ولایت به چنین مشکلات مواجه است.
XS
SM
MD
LG