لینک های دسترسی

Breaking News

معاش یکعده از همکاران کرزی را "سی آی ای" میپردازد


معاش یکعده از همکاران کرزی را "سی آی ای" میپردازد

روزنامه واشنگتن پست میگوید، یک تعداد قابل ملاحظه از مقامات رسمی حکومت حامد کرزی رییس جمهور افغانستان از دفتر استخبارات مرکزی امریکا سی آی ای معاش میگیرند.

این روزنامه از قول مامورین برحال و سابق امریکا که اسمای شان افشا نگردیده است می نویسد پرداخت معاش به همکاران آقای کرزی در بسیاری موارد از مدت طولانی ادامه دارد.

روزنامه می نویسد بعضی از مقامات افغانی بحیث مخبر (سی آی ای) اجرای وظیفه می نمایند و یک عده دیگر بخاطر داشتن ارتباط با مقامات امریکایی دستمزد می گیرند.

واشنگتن پوست میگوید سی آی ای با وجود نگرانی های بعضی مقامات امریکایی مبنی بر اینکه آن نهاد از مقامات فاصد پشتیبانی می نماید، به پرداخت معاش به این اشخاص ادامه داده است.

پال گیمی گلییانو، سخنگوی سی آی ای تعریف مقامات از سی آی ای را در مورد ارتباط با مقامات افغان رد نمود. گیمی گلییانو به روزنامه واشنگتن پوست در مورد یکی از این مامورین که اسمش افشا نشده گفت که چنین تبصره ها را در مورد سی آی ای از روی کینه توزی، نا آگاهی و یا شاید هم هردو مساله گفته باشد.

حکومت افغانستان تا کنون کدام تبصره در مورد نکرده است.

روزنامه نیویارک تایمز به روز پنجشنبه گزارش داد که محمد ضیا صالحی همکار رییس جمهور افغانستان که به خاطر فساد اداری تحت تحقیق قرار دارد از سی آی ای معاش می گیرد.

XS
SM
MD
LG