لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی به طالبان: بر مکاتب حمله نکنید


کرزی به طالبان: بر مکاتب حمله نکنید

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از طالبان میخواهد تا از حملات بر مکاتب دست بشکند.

آقای کرزی به روز چهارشنبه روز اول سال تعلیمی را در حضور متعلمین و استاد در لسیۀ عالی امانی افتتاح نموده از تندروان خواست تا مکاتب را به آتش نکشند، زیرا معارف کلید آیندۀ افغانستان است.

طالبان در زمان زمامداری شان در اواخر سالهای ۱۹۹۰ بر تعلیمات دختران قیود وضع نموده بودند. تندروان بشکل متداوم بر صدها مکتب در سراسر افغانستان حملات را انجام داده اند.

از زمان تهاجم به رهبر ایالات متحده در افغانستان و سقوط حکومت طالبان بخش تعلیم و تربیۀ دختران انکشاف بهبود یافته است.

فاروق وردک وزیر معارف افغانستان به روز چهارشنبه گفت در سال جدید تعلیمی هشت اعشاریه سه میلیون متعلم به مکتب خواهد رفت.

بیانیه مطبوعاتی وزارت معارف افغانستان حاکی است با شروع سال جدید تحصیلی ١٤٠٠٠ مکتب و موسسه آموزشی برای حدود ٨ ملیون و سه صد هزار متعلم و ١٩٠ هزار معلم فرصت تعلیم وتعلم را فراهم می سازد.

حامد کرزی در جریان سخنرانی خویش باز هم از جنگجویان طالب خواست تا سلاح شان را به زمین نهاده و با روند صلح بپیوندند. او از شورشیان خواست تا در کشور شان به خوشی زندگی نموده و در انتخابات اشتراک نمایند.

XS
SM
MD
LG