لینک های دسترسی

Breaking News

نیاز بیشتر افغانستان به مهمات پیشرفته


نیاز بیشتر افغانستان به مهمات پیشرفته

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان تعهد نمود در صورتیکه ناتو برای قوای امنیتی افغان تجهیزات بیشتر نظامی را فراهم نسازد، او از منابع دیگر جویای کمک خواهد شد.

آقای کرزی روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت حکومت وی از لوازمی که شرکای ناتو فراهم نموده اند خرسند نیست. او این تجهیزات ناتو را ناکافی عنوان کرد.

رهبر افغانستان در مورد حاکمیت ملی کشور خویش با در نظر داشت حضور نظامی قوت های ناتو گفت کشور وی صلاحیت دارد با در نظر داشت منافع ملی با هر کشور رابطه قایم نماید.

او گفت اگر قرار باشد که قوای افغان مسئولیت امنیتی سراسر کشور را تا سال 2014 به عهده بگیرد، آنها به کمک بیشتر نیاز دارند. این هدف را ناتو طی کنفرانس لیزبن رسماً تصویب نمود.

آقای کرزی گفت در صورتیکه ناتو تجهیزات نظامی را فراهم نسازد، افغانستان حق دارد تا پولیس و اردو را از منابع دیگری تجهیز نماید. ولی وی کدام منبع مشخصی را تذکر نداد.

باوجود این انتقادات، رئیس جمهور افغانستان از شراکت ناتو با افغانستان تمجید نموده، گفت بعد از ختم عملیات محاربوی، آن اتحاد مساعدت با افغانستان را فراتر از سال 2014 ادامه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG