لینک های دسترسی

وضع قیودات شدید تر در کشمیر تحت کنترول هند


قوای امنیتی هند بار دیگر قیودات شدید را در تقریباً سراسر کشمیر تحت کنترول هند وضع نمود تا جلو مظاهرات ضد حکومت که برای هفته ها آن منطقه را متضرر ساخته است، گرفته شود .

پولیس و قوای شبه نظامی به روز جمعه در شهر عمدهٌ سرینگر گزمه نموده به باشنده گان آنجا هوشدار می دادند که از منازل شان خارج نشوند. شهر های دیگر نیز تحت عین قیودات قرار داشت تا جلو مظاهرات پلان شدهُ جدائی طلبان گرفته شود.

مقامات هندی برای آرامش این منطقه که تقریباً یک ماه می شود مظاهرات ضد حکومت در آنجا صورت می گیرد، به مشکل مواجه است. حد اقل پانزده نفر در جریان گلوله باری ها در این مظاهرات کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG