لینک های دسترسی

Breaking News

دست داشتن "احتمالی" پاکستان در عقب مظاهرات در کشمیر


وزیر داخله هند می گوید امکان دارد پاکستان در عقب تظاهرات خشونت بار هفته گذشته در منطقه کشمیر تحت کنترول هند، قرار داشته باشد.

از ماه جون بدینسو حد اقل ۵۰ تن در منطقه مورد منازعه همالیا کشته شده اند. منطقه کشمیر میان پاکستان و هند تقسیم گردیده، اما هردو کشور تمامیت این منطقه را مطالبه مینمایند.

به روز جمعه (پالانیاپان چیدام برام) وزیر داخله هند به پارلمان این کشور گفت به نظر میرسد که پاکستان ستراتیژی نفوذ خود را در ایالت جمو و کشمیر تغییر داده است.

او گفت امکان دارد رقیب همیشگی هند شاید اکنون به این فکر افتاده باشد که اعتماد به آشوب های ملکی، منفعت بیشتری را به بار بیارود.

هند از مدت ها پاکستان را برای تعلیم دادن و حمایت ملیشه های مسلمان که شورش های را در کشمیر براه میاندازند، متهم مینماید. و این دو کشور دارای نیرو های ذروی تا کنون دو جنگ را بر این منطقه انجام داده اند.

کشمیر تحت کنترول هند، از زمانیکه یک محصل ۱۷ ساله از طرف پولیس کشته شد، تقریبا هر روز مظاهراتی را به راه می اندازند.

XS
SM
MD
LG