لینک های دسترسی

Breaking News

انقسام سیاسی و اجتماعی باعث شد فرصت ها از دست رود


خلیل رومان مفسر سیاسی می گوید عدم مشارکت مردم، انقسام حکومت میان تنظیم ها دلایل شده می تواند که افغانستان نتوانست از امکانات بین المللی و فرصت ها جهت ساخت، تحهیز و تحکیم سکتور های امنیتی استفاده کند.

مصاحبۀ آقای رومان را در اینجا بشنوید

XS
SM
MD
LG