لینک های دسترسی

Breaking News

مواجه بودن صدر اعظم چین با فشار بیشتر روی کوریای شمالی


احتمال دارد وین بخاطر غرق شدن ادعا شدۀ کشتی جنگی کوریای جنوبی، برای سرزنش کوریای شمالی، با فشار بیشتری مواجه باشد.

وین جیا باو صدراعظم چین برای یک بازدید سه روزه در پایتخت جاپان است. احتمال دارد وین بخاطر غرق شدن ادعا شدۀ کشتی جنگی کوریای جنوبی، برای سرزنش کوریای شمالی،با فشار بیشتری مواجه باشد.

آقای وین روز یکشنبه از جزیرۀ تفریحی جیجوی کوریای جنوی جایی که یک جلسۀ دوروزۀ سران را با لی میونگ باک رئیس جمهور کوریای جنوبی و یوکیو هاتو یاما صدراعظم جاپان بر گزار کرد، به توکیو مواصلت نمود.

در حالیکه جلسۀ سران پایان مییافت، آقای وین گفت، متعاقب حملۀ مرگبار تارپیدو بر کشتی جنگی چیونان کوریای جنوبی، ضرورت عاجلی برای جلوگیری از منازعه بین دو کوریا موجود است.

اما وی با آقایان هاتو یاما و لی در سرزنش کوریای شمالی در ارتباط به این واقعه نه پیوست و از شورای امنیت موسسۀ ملل متحد تقاضا کرد، علیۀ پیونگ ینگ داخل اقدام شود.

چین یگانه متحد بزرگ کوریای شمالیست و در مورد انجام هر عملی که شاید همسایۀ غریب اش را بی ثبات سازد، بی میل بوده است. انتظار میرود که آقای وین روز دوشنبه با آقای هاتو یاما مذاکرات بیشتری انجام دهد.

XS
SM
MD
LG