لینک های دسترسی

ادامه خشونت در قرغزستان


به گفته شاهدان در جنوب قرغزستان، خشونت های فرقوی برای چهارمین روز متواتر درآن منطقه جریان دارد.

به گفته شاهدان در جنوب قرغزستان، خشونت های فرقوی برای چهارمین روز متواتر درآن منطقه جریان دارد. مقامات میگویند، تا کنون ۱۲۴ نفر کشته شده و بیش از ۱۶۰۰ تن دیگر مجروح گردیده اند.

رهبر جامعه ازبک ها در قزغزستان رقم تلفات داده شده توسط حکومت انتقالی را تحت سوال قرار داده است.

زهلا الدین صلاح الدینوف به آژانس اسوشییتد پرس گفته که بیش از ۲۰۰ ازبک کشته شده است.

حدود ۱۰۰ هزار ازبک منازل خود را رها نموده و بطرف سرحد رفته اند.

قرغز ها منازل رهایشی و مغازه های ازبک ها را در ساحات ازبک نشین به آتش کشیده اند. بعضی از قرغز ها ادعا دارند که آنها از جنوب کشور را که به گفته آنها ازبک ها کوشش دارند تسخیر کنند، دفاع میکنند.

حکومت انتقالی قرغزستان گفته است، عساکر بیشتر احتیاطی را به شهر های جنوبی اوش و جلال آباد میفرستد. حکومت به قوا صلاحیت گلوله باری را داده است.

روسیه، جهت حفاظت پایگاه هوایی خود، شبه نظامیانی را به کشور فرستاده، ولی تقاضای روضا اوتین بایف، رئیس جمهور حکومت انتقالی، مبنی بر ارسال عساکر روسی به قرغزستان را رد کرده است.

او هشدار داده است که قرغزستان ممکن است سقوط کند.

کریملن وعده کمک های بشری را نموده و گفته است که مسئله را بروز دوشنبه با جمهوریت های سابق شوروی مورد بحث قرار خواهد داد. اکثریت قربانییان این جنگ، جهت تداوی، به مسکو رفته اند.

XS
SM
MD
LG