لینک های دسترسی

Breaking News

غاصبان زمین در ننگرهار زندانی شده اند


پروژه ملی کانال ننگرهار سی سال قبل در حدود ده هزار کارمند داشت اما در جریان بیش از سی سال گذشته، بیشتر ملکیت های آن غصب گردید و فارمهای درختان مثمر آن نیز از سوی افراد استفاده جو قطع شده است.

غلام حضرت رحیمی سرپرست ریاست کانال ننگرهار به صدای امریکا گفت که طی سی سال گذشته بیش از چهار هزار جریب زمین این ریاست در نقاط مختلف ننگرهار غصب شده ولی آنها قادر شده اند تا نصف آن را دوباره به دست بیاورند.

رحیمی گفت:"در مجموع ۴۶۴۸ جریب زمین غصب شده بود که ما از سال گذشته از ماه جدی به این طرف توانستیم که ۲۳۳۶ جریب زمین را دوباره از چنگال غاصبان به دست آوریم، آن را ما عملاً در اختیار خود داریم، اکثر آن در منطقه فارم هده شهر است."

او افزود که تا کنون ۱۸ قضیه مربوط به غصب ملکیت های کانال را به محکمه فرستاده اند که ۱۳ قضیه به نفع کانال فیصله شده است. در ضمن ۸۲ تن را بازداشت کرده اند که پس از تضمین و به دست‌آمدن ملکیت های کانال دوباره رها شده اند ولی ۵۲ تن دیگر هنوز هم در زندان به سر میبرند.

باشندگان مستقر در نزدیک ملکیتهای کانال ننگرهار میگویند که به دلیل عملکرد ضعیف دولت، اکثر افراد زورمند مستقر در این ولایت، ملکیتهای کانال را غصب کرده اند.

خوشحال باشنده ولسوالی بهسود ننگرهار گفت:"اینجا همه افراد زورمند استند، تفنگ دارند، محافظ دارند و موترهای زرهی دارند، یک جریب نه ده جریب نه بلکه بیش از بیست جریب زمین را هر یک از آنان غصب کرده، مارکیت ساخته، خانه ساخته، سرای ساخته و حتی بالای دیگران میفروشند، پولیس می‌آید میبیند اما هیچ اقدام نمیکند، دولت در برابر اینها جدی نیست."

اما عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که دولت در برابر غاصبان ملکیت های دولتی خیلی جدی است.

او گفت:" والی ننگرهار مخالفین مسلح دولت را که در برابر نظام میجنگند و افرادی که غاصب استند به خصوص زمینهای کانال را غصب میکنند، هردو را یک نوع دشمن خوانده و در برابر هر دو به کمک دولت مرکزی مبارزه میکند."

اهمیت پروژه کانال

پروژه کانال ننگرهار یکی از ادارات بزرگ استخدام کننده است، تولیدات زیتون این پروژه از معروف ترین تولیدات زراعتی ننگرهار شمرده میشود.

این کانال به طول هفتاد دو کیلومتری از ولسوالیهای سرخرود، بهسود، رودات، بتیکوت و غنیخیل ننگرهار میگذرد.

یک سال پیش، بانک انکشافی آسیایی برای بازسازی پروژه کانال ننگرهار یک پروژه هژده ماهه را آغاز کرد.

غلام حضرت رحیمی سرپرست ریاست کانال ننگرهار می‌گوید، کارهای این پروژه هشتاد در صد تکمیل گردیده است.

به گفتۀ آقای رحیمی، بانک انکشافی آسیایی ۲۵میلیون دالر را برای بازسازی کانال ننگرهار اختصاص داده است که با استفاده از این بودجه، سرکهای دو طرف آن، سیستمهای آبیاری، دیوارهای استنادی و جوی‌ های بزرگ آن ساخته میشود.

قرار است با تکمیل کار پروژۀ کانال ننگرهار، بر علاوۀ جلوگیری از ضایعات آب، نزدیک به ۴۰هزار هکتار زمین آبیاری شود.

XS
SM
MD
LG