لینک های دسترسی

Breaking News

اختصاص یک میلیارد دالر برای جنگ با تندروان اسلامی


اتحادیه اروپایی آماده است تا حمایت خویش را از لبنان تسریع بخشد تا این کشور را در برابر آزمونهایی که از منازعه در کشور همجوار سوریه ادامه دارد، حفاظت کند.

معاون پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی و وزیر امور خارجه و مهاجرین لبنان طی یک کانفرانس خبری از کمک این اتحادیه به لبنان اطلاع دادند.

فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه برای امور خارجی، پالیسی امنیتی و معاون کمسیون اروپایی گفت "ما به خوبی از آزمونهای امنیتی مهمی با خبر استیم که بحران در سوریه به لبنان متوجه ساخته است. قوای امنیتی لبنان نقش کلیدی در حفظ ثبات و امنیت در این کشور داشته و در برابر تهدیدها پاسخگو بوده و برای وحدت کشور می کوشند."

معاون کمیسیون اروپایی گفت که لبنان سعی زیاد کرده است تا برای پناه جویان سوریه پناه بدهد. این کشور در جهان بیشترین تعداد پناه جویان را به تناسب هرفرد در این کشور دارد و مسوولیت دشواری را به دوش دارد.

موگرینی گفت که اتحادیه اروپا آماده است تا حمایت خود را از لبنان تسریع بخشد تا این کشور در برابر آن آزمونها ایستادگی کرده بتواند.

موگرینی گفت که اتحادیه اروپا سال گذشته نیز به این کشور ٢٠٣ میلیون دالر کمک نموده است و ۴١ میلیون دالر دیگر را برای معاونت های بشری به این کشور کمک شده است.

فدریکا موگرینی می گوید که علاوتا کمیسیون ستراتیژی را عملی می کند تا با عراق و سوریه در جنگ آنها با گروه دولت اسلامی کمک کند و برای این کار بیشتر از یک میلیارد دالر را تخصیص داده است که می تواند این کشورها را نه تنها در امور بشری بلکه در انکشاف و ساحات امنیتی کمک کند.

موگرینی گفت "ما پروتوکولی را همین اکنون به ارتباط این موافقتنامه به امضا رسانیدیم، که به اساس آن لبنان می تواند مانند کشورهای کاندید برای اتحادیه اروپایی منحیث یک شریک در برنامه های این اتحادیه شرکت ورزد. هدف این برنامه پیشبرد اصلاحات و عصری سازی در کشورهای همجوار اتحادیه اروپایی بوده و امیدواریم تا این کار بتواند شراکت اجرایوی و مقرراتی را با کشورهای شریک اتحادیه اروپایی تقویت بخشد."

اتحادیه اروپایی روز جمعه از کمک اضافی خبرداد تا در برابر گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه از آن کار گرفته شود.

اتحادیه اروپایی گفت که وجوه مالی برای هردو کشور برای دو سال ادامه خواهد یافت و این کمکه در برنامه های مبارزه با تندروی، معاونت های نو، و به منظور مقابله با تمویل دهشت افگنی و جریان جنگنده های خارجی بکار خواهد رفت.

جبران باسیل، وزیر امور خارجه و مهاجرین لبنان گفت که اراده قوی موجود است تا به دهشت افگنان مناطق امن داده نشود.

باسیل گفت "دهشت افگنان می کوشند لبنان را برای از هم گسیختن تار و پود اجتماعی این کشور هدف قرار دهد، ولی با مقاومت و تعهد قوای مسلح لبنان و جمعیت این کشور مواجه شده و آنها نمی گذارند لبنان به محل امن برای دهشت افگنان مبدل شود و کمک اتحادیه اروپایی درین زمینه قابل تمجید است."

درحدود ٣،٢ میلیون نفر از جنگ در سوریه فرار کرده و بیشتر در ترکیه، لبنان و اردن پناهنده شده اند.

گزارش: خبرگزاری اسوشیتد پرس

ترجمه: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG