لینک های دسترسی

Breaking News

حملات تازۀ ناتو بر مرکز لیبیا


عبدالله وید رئیس جمهور سنیگال (چپ) و مصطفی رئیس شورای انتقالی لیبیا با هم دست میفشارند.

یک دور جدید حملات هوایی مظنون ناتو صبح جمعه مرکز و اطراف طرابلس را تکان داد، این در حالیست که یک روز قبل متحدین ناتو و کشور های عرب تعهد نمودند تا به شورای مخالفین لیبیا و غیر نظامیان که از اثر تنش ها در آن کشور متأثر شده اند ، ۱.۱ میلیارد دالر کمک نمایند.

۲۲ عضو گروه تماس ، یک سلسلۀ اقدامات مالی را به روز پنجشنبه زمانی اعلام داشت که برای طرح یک لیبیای بدون قذافی در امارات متحدۀ عربی ملاقات نمودند.

در میان سایر کشور های کمک کننده ایتالیا نیز شامل است که زمانی لیبیا مستعمرۀ آن کشور بود ،این کشور در حدود ۶۰۰ میلیون دالر کمک را به نیروهای مسلح مخالف تعهد نمود که شامل قرضه ها و تولیدات نفتی میباشد. فرانسه ۴۲۰ میلیون و کویت ، قطر و ترکیه نیز مبالغی را تعهد نمودند.

ایالات متحده کمک های مستقیم را به نیروهای مخالف لیبیا پیشنهاد ننموده ولی ۵.۲۶ میلیون دالر را در بخش کمک های بشری به تمام لیبیا تعهد نموده است.

XS
SM
MD
LG