لینک های دسترسی

ادامه خشونت ها در لیبیا


ادامه خشونت ها در لیبیا

جنگجویان ادارۀ مؤقت در لیبیا به روز شنبه نیز در شهر بنی ولید به مبارزه با نیروهای وفا دار به قذافی ادامه دادند.

شورای ملی انتقالی گفت، در جریان درگیری روز شنبه سه جنگجوی آن قوه کشته شده و الیزبت اروت خبرنگار صدای امریکا میگوید، نیروهای قذافی با فیر راکت و استفاده از تفنگ های نشانزن آن ساحه را هدف قرار میدادند.

امبولانس ها در هنگام ورود و خروج از بنی ولید دیده شده است.

شورای ملی انتقالی گفت، مقامات ادارۀ مؤقت به نیروهای وفادار به قذافی الی روز شنبه وقت داده بود تا خود را تسلیم نمایند.

آن ادارۀ می افزاید که آنها میخواستند از اقدامات نظامی استفاده نکنند.

XS
SM
MD
LG