لینک های دسترسی

Breaking News

ادامه خشونت ها در لیبیا


ادامه خشونت ها در لیبیا

جنگجویان ادارۀ مؤقت در لیبیا به روز شنبه نیز در شهر بنی ولید به مبارزه با نیروهای وفا دار به قذافی ادامه دادند.

شورای ملی انتقالی گفت، در جریان درگیری روز شنبه سه جنگجوی آن قوه کشته شده و الیزبت اروت خبرنگار صدای امریکا میگوید، نیروهای قذافی با فیر راکت و استفاده از تفنگ های نشانزن آن ساحه را هدف قرار میدادند.

امبولانس ها در هنگام ورود و خروج از بنی ولید دیده شده است.

شورای ملی انتقالی گفت، مقامات ادارۀ مؤقت به نیروهای وفادار به قذافی الی روز شنبه وقت داده بود تا خود را تسلیم نمایند.

آن ادارۀ می افزاید که آنها میخواستند از اقدامات نظامی استفاده نکنند.

XS
SM
MD
LG