لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات شورای ملی انتقالی لیبیا پیرامون سقوط سرت


اظهارات شورای ملی انتقالی لیبیا پیرامون سقوط سرت

رئیس حکومت موقت لیبیا می گوید، وی توقع می برد که آخرین سنگر مستحکم معمر القذافی در جریان هفته در حالی سقوط نماید که درگیری ها در شهر سِرِت زادگاه معمر القدافی ادامه دارد.

مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی به روز یک شنبه گفت، جنگجویان ضد قذافی دست آورد های بزرگی در شهر سِرت و بنی ولید داشته اند.

جنگجویان شورای ملی انتقالی در شهر سِرت می گویند، آنها دفاتر دولتی را تصرف کرده اند که منحیث پایگاه محاربوی معمراقذافی مورد استفاده قرار داشت.

آنها همچنان ادعا نموده اند که شفاخانۀ مرکزی و پوهنتون آن شهر را نیز بعد از اجرای یک حمله تصرف نموده اند.

XS
SM
MD
LG