لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز تهاجم در شرق لیبیا


آغاز تهاجم در شرق لیبیا

معمرالقذافی رهبر لیبیا یک بار دیگر کنار رفتن از قدرت را رد نموده ادعا نمود که وی از حمایت مردم برخوردار است، این در حالیست که نیروهای وفادار به وی عملیات را علیه قیام کنندگانِ آغاز نموده اند که ماه گذشته کنترول شرق آنکشور را بدست گرفتند.

آقای قذافی بروز چهارشنبه طی سخنرانی تلویزیونی در طرابلس گفت، او نمیتواند از سمتش استعفا دهد، زیرا وی مسؤول ادارۀ سیاسی است که در آن تمام قدرت به مردم تعلق میگیرد. او بکرات اتهام وارد نموده است که سازمان دهشت افگن القاعده در عقب تظاهرات علیه زمام 42 سالۀ وی قرار دارد.

نیروهای وفادار به قذافی بروز چهارشنبه بر شهرک غنی از نفت بریگا و شهرک اجدابیا عملیات را آغاز نموده وحملات هوائی را نیز انجام دادند.

شاهدان عینی میگویند، نیروهای وفادار به قذافی بعد از نیمۀ شب بر شهرک بریگا حمله نموده تأسیسات نفت و یک خط پرواز را تصرف نمودند.

جنگجویان ضد دولتی میگویند، آنها بعداً ساحات تصرف شده توسط نیروهای قذافی را دوباره تحت ادارۀ خود درآوردند.

جنگجویان مخالف در اجدابیا به دفاع پرداختند.

رهبران مخالف لیبیا در سنگر شرقی بنغازی میگویند، آنها روی این موضوع مناظره دارند که آیا علیه تأسیسات نظامی و سایر پایگاه های کلیدی آقای قذافی ، حملات هوائی خارجی را تقاضا نمایند یا نه.

یک تعداد از مقامات در شورای مقتدر بنغازی بروز سه شنبه گفت، بن بست ایجاد شده میان جنگجویان ضد حکومتی و نیروهای وفادار به قذافی بدون حملات هوائی خارجی حل نخواهد شد.

سیف الاسلام قذافی پسر رهبر لیبیا حکومات غربی را هشدار داده گفت "اگر آنها حمله نمودند ما نیز آماده ایم".

از سوی دیگر ایالات متحده از تصمیم مجمع عمومی ملل متحد در رابطه به خارج ساختن لیبیا از شورای حقوق بشر آن اداره، تمجید نمود.

هلری کلنتن وزیرخارجۀ ایالات متحده میگوید، تصمیم روز سه شنبه مجمع عمومی نشان داد، حکومتی که مردم خودش را هدف قرار میدهد، هیچ جایگاهی در بین اعضای حقوق بشر ملل متحد ندارد.

او گفت، جامعۀ بین المللی یک پیام غیر قابل اشتباه را به لیبیا میفرستد که تخطی از حقوق ذاتی غیر قابل قبول است.

مجمع عمومی ملل متحد نگرانی عمیق خویش را در رابطه به وضعیت لیبیا بیان نمود.

XS
SM
MD
LG