لینک های دسترسی

Breaking News

انتخاب نخستین رئیس شورای ملی لیبیا


شورای ملی جدید لیبیا، محمد یوسف المِقـَریف رهبر پیشین مخالفین حکومت را به حیث رئیس این شورا انتخاب کرد.

شورای ملی جدید لیبیا، محمد یوسف المِقـَریف رهبر پیشین مخالفین حکومت را به حیث رئیس این شورا انتخاب کرد.

المِقـَریف در رأی گیری که میان 200 عضؤ شورای ملی صورت گرفت، 113 رأی را کسب نمود و رقیب اش علی زیدان با کسب 85 رای در برابرش شکست خورد.

محمد علی عبدالله، عضؤ شورای ملی لیبیا می گوید: "البته که انتخاب رئیس شورای ملی، نخستین گام در چوکات کاری این شورا میباشد. انتخاب محمد المِقـَریف، یک پیروزی برای لیبیاست. این مرد که سابقۀ طولانی مبارزه علیه رژیم قذافی دارد، حالا رئیس شورای ملی و یگانه نمایندۀ مشروع لیبیاست. مرحلۀ بعدی، مرحلۀ حساسی است که با فراز و نشیب هایی مواجه خواهد بود."

رأی دهی برای انتخاب رئیس در شورای ملی لیبیا یک روز پس از آن صورت گرفت که شورای انتقالی به رهبری مصطفی جلیل قدرت را به شورای ملی سپرد. شورای ملی لیبیا یک ماه قبل، در یک رأی دهی آزاد و عمومی از سوی مردم تعیین شده است.

المِقـَریف رهبر سابقه دار ترین جنبش مخالف در لیبیا شمرده میشد که سازمان تحت رهبری اش، جبهۀ ملی رستگاری لیبیا نامیده میشد. این جبهه در طول 42 سال حاکمیت معمر القذافی، چندین بار سعی برای برکناری وی کرده بود.

یوسف المِقـَریف از دهۀ هشتاد میلادی بدینسو در تبعید به سر میبُرد که پس از انقلاب سال گذشته، به وطن برگشت.
XS
SM
MD
LG