لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل ها در مورد سرنوشت رژیم قذافی


عکس العمل ها در مورد سرنوشت رژیم قذافی

افریقای جنوبی میگوید طیاره ها را غرض انتقال معمر القذافی رهبر لیبیا را به آن کشور نفرستاده است.

حکومت افریقای جنوبی به روز دوشنبه طی اعلامیۀ مطبوعاتی خبر داد که امیدوار اند شایعات انتقال قذافی را به محل نا معلوم رد نمایند.

از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجۀ فرانسه به صدای امریکا گفت که زمان رژیم قذافی به پایان رسیده است.

مصر از قبل شورای ملی انتقالی لیبیا را به رسمیت شناخته است.

روسیه به روز دوشنبه اعلان نمود که امیدورا است به دست آوردن ادارۀ لیبیا توسط شورشیان، خون ریزی را در آن کشور به پایان رساند.

بیجنگ به روز دوشنبه خبر داد که به انتخاب مردم لیبیا احترام قائل می باشد و امیدوار است ثبات به زود ترین فرصت در آن کشور بر گردد.

XS
SM
MD
LG