لینک های دسترسی

Breaking News

تسخیر آخرین تصفیه خانه نفت فعال توسط قیام کنندگان در لیبیا


تسخیر آخرین تصفیه خانه نفت فعال توسط قیام کنندگان در لیبیا

قیام کنندگان لیبیایی می گویند در پیشروی به سوی پایتخت، آنان آخرین تصفیه خانه فعال دولتی را در شهرکی در غرب طرابلس تسخیر نموده اند.

قیام کنندگان به روز پنجشنبه گفتند که کنترول تصفیه خانه نفت الزاویه را در ۵۰ کیلومتری پایتخت در دست دارند. به روز چهارشنبه قوماندان های مخالفین از مسدود نمودن جریان نفت از این دستگاه خبر داده بودند.

اهالی شهر الزاویه که از شهر فرار نموده اند به روز چهارشنبه گفتند که نیروهای مخالفین کنترول اکثریت ساحات شهر را در دست دارند و پرچم سرخ و سیاه و سبز آنان در شهر به اهتزاز درآمده است.

عساکر وفادار به قذافی، به روز چهارشنبه یک بار دیگر شهر را گلوله باران نمودند و نشانه گیران آنان که در تصفیه خانه سنگر گرفته بودند بر جنگجویان مخالفین آتش باری مینمودند.

XS
SM
MD
LG