لینک های دسترسی

Breaking News

نظرات مردم: شراکت ستراتیژیک ایالات متحده و افغانستان به خیر افغان ها است


سید فاضل آقا سانچارکی سخنگوی ایتلاف تغییر و امید( راست) و انجینر محمد عباس نویان سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان (چپ)

بیانیۀ رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح لویه جرگه نظریات متفاوت را در اذهان مخالفین در داخل حکومت و مردم عام شهر کابل باعث گردیده است. ولی در مجموع مردم روابط ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا را به خیر افغانستان میدانند.

مخالفین در داخل حکومت میگویند بیانیۀ رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح لویه جرگه نهایت سطحی بود و به نکات اساسی و قابل اهمیت اشاره نموده است.

سید فاضل آقا سانچارکی سخنگوی ایتلاف تغییر و امید در مورد میگوید که آنان مخالف امضا سند با ایالات متحده امریکا و دیگر دولت ها نمی یباشند، اما برای ایشان بسیار مهم است که محتویات و تعهدات دو طرف، کاملا مشخص و تعریف شده باشد تا امضای سند باعث پایمال شدن حاکمیت کشور و برده گی ملت نگردد.

ولی مسوولین حزب تازه تاسیس حق و عدالت می گویند سخنرانی ریس جمهور افغانستان در لویه جرگه عنعنوی با وضعیت فعلی افغانستان برابر بود ریس جمهور افغانستان با لحن ساده نکات اساسی و عمده را برای اعضای لویه جرگه ایراد نمود.

انجینر محمد عباس نویان سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان در مورد موقف حزب خویش گفت که تمام مردم افغانستان که در این جرگه اشتراک دارند دارای روحیه ملی بوده و امید تا منافع ملی مردم را در نظر بیگرند. وی گفت که قرارداد ستراتیژیک به نفع مردم افغانستان می باشد و حزب حق و عدالت از آن حمایت می نماید.

تعداد زیادی از مردم شهر کابل نظریات خویش را در این مورد با صدای امریکا را شریک نمودند. آنان در مورد بیانیۀ ریس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح لویه جرگه در رابطه به پیمان استراتیژیک با دولت ایالات متحده امریکا و تجدید نظر روی میکانیزم مصالحه، چنین ابراز نظر نمودند.

نظر یک تن از باشندگان شهر کابل

"مردم افغانستان از سوی همسایه ها با تهدید مواجه هستند پیمان استراتیژیک به منافع افغانستان می باشد. پاکستان افغانستان را مورد حملات راکتی قرار میدهد، امید است که در نتیجه سند ستراتیژیک افغانستان صاحب مکتب و سرک و کلینک گردد. با حفظ عزت مردم افغانستان و حاکمیت ملی ما از سند ستراتیژیک رضایت داریم."

در دومین روز لویه جرگه اعضای لویه جرگه در کمیته های چهل گانه مسالۀ قرارداد ستراتیژیک با دولت امریکا را مورد بحث قرار دادند.

به قول مسوولین اداری لویه جرگه در بحث های امروزی در مورد قرارداد ستراتیژیک، نظریات، مخالف و موافق وجود داشت.

بیانیۀ ریس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح لویه جرگه نظریات متفاوت را در اذهان مخالفین در داخل حکومت و مردم عام شهر کابل باعث گردیده است . ولی در مجموع مردم روابط ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا را به خیر افغانستان میدانند.

مخالفین در داخل حکومت ، میگویند ، بیانیۀ ریس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح لویه جرگه ، نهایت سطحی بود و به نکات اساسی و قابل اهمیت اشاره نموده است .

سید فاضل آقا سانچارکی سخنگوی ایتلاف تغییر و امید در مورد میگوید که آنانمخالف امضا سند با ایالات متحده امریکا و دیگر دولت ها نمی یباشند ،اما برای ایشان بسیار مهم است که محتویات و تعهدات دو طرف ، کاملا مشخص و تعریف شده باشد تا امضای سند باعث پای مال شدن حاکمیت کشور و برده گی ملت نگردد .

ولی مسوولین حزب جدید الاتاسیس حق و عدالت می گویند ، سخنرانی ریس جمهور افغانستان در لویه جرگه عنعنوی با وضعیت فعلی افغانستان برابر بود، ریس جمهور افغانستان با لحن ساده نکات اساسی و عمده را برای اعضای لویه جرگه ایراد نمود .

انجینر محمد عباس نویان سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان در مورد موقف حزب خویش گفت که تمام مردم افغانستان که در این جرگه اشتراک دارند دارای روحیه ملی بوده و امید تا منافع ملی مردم را در نظر بیگرند. وی گفت که قرارداد ستراتیژیک به نفع مردم افغانستان می باشد و حزب حق و عدالت از آن حمایت می نماید .

تعداد زیادی از مردم شهر کابل نظریات خویش رادر این مورد با صدای امریکا را شریک نمودند . آنان در مورد بیانیۀ ریس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح لویه جرگه در رابطه به پیمان استراتیژیک با دولت ایالات متحده امریکا و تجدید نظر روی میکانیزم مصالحه ،چنین ابراز نظر نمودند .

،،مردم افغانستان ، از سوی همسایه ها با تهدید ، مواجه هستند ،پیمان استراتیژیک به منافع افغانستان می باشد ، پاکستان افغانستان را مورد حملات راکتی قرار میدهد ،امید است که در نتیجه سند ستراتیژیک افغانستان صاحب مکتب و سرک و کلینک گردد،،

،،با حفظ عزت مردم افغانستان و حاکمیت ملی ، ما از سند ستراتیژیک رضایت داریم .،،

در دومین روز لویه جرگه ،اعضای لویه جرگه در کمیته های چهل گانه مسالۀ قرارداد ستراتیژیک با دولت امریکا را مورد بحث قرار دادند ، به قول مسوولین اداری لویه جرگه در بحث های امروزی در مورد قرارداد ستراتیژیک ، نظریات ، مخالف و موافق وجود داشت .

XS
SM
MD
LG