لینک های دسترسی

Breaking News

ابراهیم بوبکر برنده انتخابات مالی گردید.


مالی
مالی
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در کشور مالی، به برنده شدن ابراهیم بوبکر انجامید. باشندگان شهر بامکو، پایتخت مالی، صبح امروز مراتب احترام و امتنان شان را به سومایلا سیسی، نامزد شکست خوردۀ این انتخابات، ابراز داشتند. آقای سیسی شب گذشته شکست اش را در برابر رقیب خود، بوبکر، پذیرفت. البته فقط چند ساعت قبل از آن، سیسی از موجودیت تقلب در انتخابات شکایت کرده بود.
در همین حال ناظران انتخاباتی از اتحادیۀ اروپا، دیروز ارزیابی ابتدایی شان را از انتخابات مالی، بیان داشته و این انتخابات را ستودند. انتخابات در مالی، برای جاری شدن کمک های چهار میلیارد دالری جامعۀ بین المللی به آن کشور، مهم تلقی میشد._
XS
SM
MD
LG