لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش فرار دختران به قصد ازدواج در دایکندی


تنها درپنج ماه اول سال جاری ۴۰ مورد فرار دختران از منزل در دایکندی ثبت شده است.

مسئولان اداره امورزنان وکمیسیون مستقل حقوق بشر دایکندی می گویند که فرار دختران از منزل به قصد ازدواج دراین ولایت، اکنون به یک عرف تبدیل شده وکمتر جوانی را میتوان یافت که بصورت نورمال، ازدواج کند.

آنان با اظهار نگرانی می گویند که این مسئله سبب افزایش خشونت ها علیه زنان، باج گیری وحتی محبوس شدن دختران فراری شده است.

مسئولین اداره امور زنان دایکندی می گویند که درطی یک سال اخیر دایکندی، بالا ترین آمار فرار دختران ازمنزل را درسطح افغانستان، به خود اختصاص داده است و این آمار به صورت روز افزون در حال افزایش است.

ذکیه رضایی رییس امور زنان دایکندی دراین باره گفت:" فرارازمنزل به قصد ازدواج دردایکندی اکنون به یک عرف تبدیل شده وکمتر ازدواج را می توان یافت که بصورت نورمال انجام شود که این مسئله دایکندی را با ولایت بدخشان درصدر تمام ولایات افغانستان قرار داده است".

رییس امور زنان دایکندی می گویند که این اداره، تنها درپنج ماه اول سال جاری 40 مورد فرار دختران از منزل را ثبت کرده است که افزایش 15% را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

مسئولین می گویند که مصارف گزاف عروسی، طویانه بلند تا یک میلیون افغانی وازدواج های اجباری ازعوامل عمده فرار دختران از منزل دراین ولایت است.

فاطمه اکبری نماینده مردم دایکندی در مجلس سنا دراین باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:" اکثر دختران که به قصد ازدواج از منزل دست به فرار می زنند با مشکلاتی چون حبس طویل المدت ویا اعمال خشونت از سوی خانواده های خویش مواجه می شوند.

سناتور اکبری گفت:" عدم آگاهی دختران و زنان از حقوقشان سبب شده است که گاهی اوقات بعد از فرار خود برای خودشان دوسیه بسازند که نبود وکیل مدافع، سبب محبوس شدن بی موجب شماری ازاین افراد شده است".

مسئولین کمیسیون حقوق بشر ولایت دایکندی نیز با ظهار نگرانی از افزایش فرار دختران به قصد ازدواج می گویند که این آمار بیشتر از ارقامی است که نزد این ادارات ثبت شده است.

جواد دادگر رییس دفترکمیسیون حقوق بشر در دایکندی دراین باره به صدای امریکا گفت:" تنها در پنج ماه اخیر، 13 مورد به قصد ازدواج فرار کرده اند اما این آمار بیشتر از این رقم است.

آقای دادگر گفت:" دربسیاری موارد فرار دختران از منزل سبب اعمال خشونت ازسوی خانواده پسر وحتی طلاق دختران شده است.

مسئولین می گویند که اکثرأ دختران که به قصد ازدواج فرارمی کنند هم ازسوی خانواده پسر وهم ازسوی ارگانهای عدلی وقضایی مورد خشونت وبی عدالتی قرارمی گیرند.

رقیه نام مستعار خانمیست که یک سال بعد از فرار ازمنزل به قصد ازدواج، ازسوی شوهرش به ظن رابطه نا مشروع با یک مرد دیگر به سارنوالی معرفی شده است.

او گفت:" وقتی من داخل شعبه سارنوال مربوط دوسیه ام شدم او به من دست درازی کرد ومن جیغ زده از شعبه سارنوال فرار کردم".

رییس اداره امور زنان دایکندی می گوید که این معضل اکنون به یک عرف بد تبدیل شده وزمانی که دختران به قصد ازدواج فرار می کنند خانواده دختر، یک مبلغ پول گزاف را ازنزد خانواده پسر می گیرند که بلند تر ازطویانه است.

مسئولین کمیسیون حقوق بشر دایکندی واداره امور زنان می گویند که اکثریت موارد فرار دختران وازدواج بعد ازفرار، سبب طلاق ویا قربانی شدن دختران شده است.

آنان می گویند که کمتر دخترو پسر را می توان یافت که بعد از فرار ازمنزل تشکیل خانواده داده باشند؛ یا دختران به دلیل اعمال خشونت دوباره به خانواده پدر خود پناه می برند ویا دچار بی سرنوشتی میشوند.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG